Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Yêu Mến Chúa
Nhịp: 4/4
Bài số: 133
Hợp âm: (D)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


Khi con đếm các ân phước Ngài đã ban, con nhận ra thật Chúa quá yêu con!
Khi con nhớ các công việc lạ lùng tay Chúa làm, con nhận ra rằng Chúa hằng bên con.
Nhưng chỉ khi con đến chiêm ngưỡng chính Ngài sự bình an Ngài bao phủ con.

Ôi! Xin cho con chăm chăm xem lời hứa đời đời cho những ai kính mến Ngài. 
Con xin thánh ý Chúa được nên trên đời sống con.
Lòng con quyết theo dấu chân Ngài, nguyện giao phó đời sống con trong tay Ngài.
Vì con muốn nói bằng cuộc sống con: “Con yêu Ngài”.

Copyright © 2012-2022