Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 77
Hợp âm: (Eb)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  

1. Cùng tạ ơn Cha yêu thương quyền năng trổi cao.
Ban ơn cho tôi dắt tôi suốt trong cuộc đời.
Đời nhiều phong ba tai ương Ngài đi trước tôi.
Thêm ơn ban sức thiêng thắng hơn quân thù.

Điệp khúc:
Hãy cùng dâng tiếng hát chúc tôn Ngài luôn. 
Khắp đất tâu khúc khải hoàn.
Ca vang rền câu chúc tán cho Vua quyền năng.
Chính Chúa chiến thắng nên ta luôn thắng trong danh uy quyền.

2. Lòng nguyện theo chân Jêsus cùng đi khắp nơi.
Trong tay Jêsus chở che, Đấng ban an bình.
Hòa lòng dâng lên ngôi Cha mùi hương chúc tôn.
Nơi nơi luôn sướng vui ca khen danh Ngài.

Copyright © 2012-2022