Giải thích từ ngữ

Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ

X

Bìa của Xin Kể Chuyện Chúa

Xin Kể Chuyện Chúa

Bài số: 91
Bìa của Xong Rồi

Xong Rồi

Bài số: 105
Bìa của Xa Xa Trên Ngọn Núi

Xa Xa Trên Ngọn Núi

Bài số: 127
Bìa của Xin Thần Linh Chúa Cảm Hóa

Xin Thần Linh Chúa Cảm Hóa

Bài số: 131
Bìa của Xin Chúa Mở Mắt Tôi

Xin Chúa Mở Mắt Tôi

Bài số: 138
Bìa của Xin Phục Hưng Chúng Tôi

Xin Phục Hưng Chúng Tôi

Bài số: 238
Bìa của Xin Chúa Sai Tôi

Xin Chúa Sai Tôi

Bài số: 245
Bìa của Xa Ta Hết Muôn Tội

Xa Ta Hết Muôn Tội

Bài số: 278
Bìa của Xin Vô Tâm Hồn

Xin Vô Tâm Hồn

Bài số: 290
Bìa của Xin Kéo Tôi Lại Gần Hơn

Xin Kéo Tôi Lại Gần Hơn

Bài số: 309
Bìa của Xin Sống Cho Chúa Jesus

Xin Sống Cho Chúa Jesus

Bài số: 313
Bìa của Xin Cho Con Đi Đường Ngài

Xin Cho Con Đi Đường Ngài

Bài số: 315
Bìa của Xuân Đến Bên Nhà

Xuân Đến Bên Nhà

Bài số: 424
Bìa của Xuân Hứa Nguyện

Xuân Hứa Nguyện

Bài số: 425
Bìa của Xuân An Lành

Xuân An Lành

Bài số: 428
Bìa của Xuân Về

Xuân Về

Bài số: 429
Bìa của Xin Cha Đưa Anh

Xin Cha Đưa Anh

Bài số: 430
Bìa của Xin Dạy Con Biết Yêu Ngài

Xin Dạy Con Biết Yêu Ngài

Bài số: 464
Bìa của Xin Cha Ban Thêm Dầu

Xin Cha Ban Thêm Dầu

Bài số: 497