Giải thích từ ngữ

Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ

X

Xin Kể Chuyện Chúa

Bài số: 91

Xong Rồi

Bài số: 105

Xa Xa Trên Ngọn Núi

Bài số: 127

Xin Thần Linh Chúa Cảm Hóa

Bài số: 131

Xin Chúa Mở Mắt Tôi

Bài số: 138

Xin Phục Hưng Chúng Tôi

Bài số: 238

Xin Chúa Sai Tôi

Bài số: 245

Xa Ta Hết Muôn Tội

Bài số: 278

Xin Vô Tâm Hồn

Bài số: 290

Xin Kéo Tôi Lại Gần Hơn

Bài số: 309

Xin Sống Cho Chúa Jesus

Bài số: 313

Xin Cho Con Đi Đường Ngài

Bài số: 315

Xuân Đến Bên Nhà

Bài số: 424

Xuân Hứa Nguyện

Bài số: 425

Xuân An Lành

Bài số: 428

Xuân Về

Bài số: 429

Xin Cha Đưa Anh

Bài số: 430

Xin Dạy Con Biết Yêu Ngài

Bài số: 464

Xin Cha Ban Thêm Dầu

Bài số: 497

Copyright © 2011-2021