Giải thích từ ngữ

Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ

V

Vinh Quang Thuộc Về Chúa

Bài số: 2

Vui Mừng Tung Hô

Bài số: 8

Vinh Thay Danh Jesus

Bài số: 24

Vòng Tay Tình Yêu

Bài số: 69

Vì Sao Tôi Ca Ngợi

Bài số: 90

Vì Jesus Sống

Bài số: 117

Vinh Diệu Chúa Phục Sanh

Bài số: 119

Việt Nam Ca

Bài số: 143

Về Gấp Lên

Bài số: 167

Vầng Đá Muôn Đời

Bài số: 196

Vững Tin Nơi Chúa

Bài số: 263

Vinh Quang Ha-lê-lu-gia

Bài số: 277

Vì Sao Tôi Yêu Jesus

Bài số: 287

Vui Bên Chúa

Bài số: 294

Vui Mừng Mãi Mãi

Bài số: 295

Vinh Quang Trời

Bài số: 299

Vâng Theo Chúa

Bài số: 323

Vì Anh Tôi Cứ Kêu Nài

Bài số: 333

Vì Chúa Yêu Tôi

Bài số: 370

Vững An Trong Đá Muôn Đời

Bài số: 382

Vui Mừng Ca Hát

Bài số: 387

Vinh Thay Cho Tôi

Bài số: 390

Vinh Quang, Vinh Quang!

Bài số: 395

Viên Ngọc Đẹp Ròng

Bài số: 421

Về Đây Hỡi Chiên Xa Bầy

Bài số: 459

Về Với Jesus

Bài số: 461

Vững Bước Đi Trên Khổ Đau

Bài số: 479

Vì Danh Chúa

Bài số: 496

Về Nhà Chúa

Bài số: 500

Copyright © 2011-2021