Giải thích từ ngữ

Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ

T

Bìa của Thánh Thay! Thánh Thay! Thánh Thay!

Thánh Thay! Thánh Thay! Thánh Thay!

Bài số: 1
Bìa của Ta Bước Lên Si-ôn

Ta Bước Lên Si-ôn

Bài số: 4
Bìa của Tôn Vinh Ba Ngôi Đức Chúa Trời

Tôn Vinh Ba Ngôi Đức Chúa Trời

Bài số: 12
Bìa của Tôn Vinh Chân Thần

Tôn Vinh Chân Thần

Bài số: 13
Bìa của Thành Tâm Tôn Vua Thánh

Thành Tâm Tôn Vua Thánh

Bài số: 15
Bìa của Tình Chúa Bao La

Tình Chúa Bao La

Bài số: 22
Bìa của Tôn Vinh Christ

Tôn Vinh Christ

Bài số: 26
Bìa của Tình Yêu Thiên Chúa

Tình Yêu Thiên Chúa

Bài số: 41
Bìa của Thiên Sứ Rao Truyền

Thiên Sứ Rao Truyền

Bài số: 43
Bìa của Tiến Ðến Bết-Lê-Hem

Tiến Ðến Bết-Lê-Hem

Bài số: 51
Bìa của Thoạt Đến Đêm Nọ

Thoạt Đến Đêm Nọ

Bài số: 54
Bìa của Tiếng Hát Thiên Binh

Tiếng Hát Thiên Binh

Bài số: 56
Bìa của Tình Yêu Thiên Chúa

Tình Yêu Thiên Chúa

Bài số: 59
Bìa của Trong Miền

Trong Miền

Bài số: 60
Bìa của Thiên Đàng Chung Vui

Thiên Đàng Chung Vui

Bài số: 64
Bìa của Tôn Vinh Chúa Tôi

Tôn Vinh Chúa Tôi

Bài số: 79
Bìa của Thành Tín Chúa Rất Lớn Thay

Thành Tín Chúa Rất Lớn Thay

Bài số: 87
Bìa của Thánh Thủ Chúa

Thánh Thủ Chúa

Bài số: 95
Bìa của Thập Tự Xưa

Thập Tự Xưa

Bài số: 102
Bìa của Trông Mong Thiên Ân

Trông Mong Thiên Ân

Bài số: 132
Bìa của Thánh Linh Dẫn Dắt

Thánh Linh Dẫn Dắt

Bài số: 135
Bìa của Thánh Kinh Âm Nhạc

Thánh Kinh Âm Nhạc

Bài số: 141
Bìa của Tiếng Gọi

Tiếng Gọi

Bài số: 168
Bìa của Tiếng Jesus

Tiếng Jesus

Bài số: 171
Bìa của Ta Là Đường Đi

Ta Là Đường Đi

Bài số: 177
Bìa của Tôi Là Chiên Của Chúa

Tôi Là Chiên Của Chúa

Bài số: 214
Bìa của Tự Nguyện Theo Jesus

Tự Nguyện Theo Jesus

Bài số: 225
Bìa của Tiệc Thánh

Tiệc Thánh

Bài số: 229
Bìa của Truy Niệm Chúa

Truy Niệm Chúa

Bài số: 230
Bìa của Ta Hy Sinh Vì Con Hết

Ta Hy Sinh Vì Con Hết

Bài số: 231
Bìa của Tâm Hồn Tôi Đang Cháy

Tâm Hồn Tôi Đang Cháy

Bài số: 239
Bìa của Tôi Sẽ Đi

Tôi Sẽ Đi

Bài số: 243
Bìa của Tình Yêu Jesus

Tình Yêu Jesus

Bài số: 255
Bìa của Từ Lúc Chính Tôi Được Cứu

Từ Lúc Chính Tôi Được Cứu

Bài số: 260
Bìa của Tiếng Chuông Lòng Vui Vẻ

Tiếng Chuông Lòng Vui Vẻ

Bài số: 262
Bìa của Tôi Nguyện Đến Liền

Tôi Nguyện Đến Liền

Bài số: 265
Bìa của Tuy Tôi Có Cả Thiên Hạ

Tuy Tôi Có Cả Thiên Hạ

Bài số: 266
Bìa của Trở Về Bên Chúa

Trở Về Bên Chúa

Bài số: 269
Bìa của Tiếng Êm Dịu

Tiếng Êm Dịu

Bài số: 270
Bìa của Ta Theo Ý Chúa Chưa?

Ta Theo Ý Chúa Chưa?

Bài số: 282
Bìa của Tôi Mang Thập Tự

Tôi Mang Thập Tự

Bài số: 284
Bìa của Tâm Tôi Văng Vẳng

Tâm Tôi Văng Vẳng

Bài số: 291
Bìa của Ta Hát Suốt Linh Trình

Ta Hát Suốt Linh Trình

Bài số: 292
Bìa của Tâm Linh Tôi Yên Ninh Thay

Tâm Linh Tôi Yên Ninh Thay

Bài số: 296
Bìa của Tôi Biết Đấng Nắm Giữ Tương Lai

Tôi Biết Đấng Nắm Giữ Tương Lai

Bài số: 297
Bìa của Tay Chúa Nắm Tôi

Tay Chúa Nắm Tôi

Bài số: 302
Bìa của Thi Thiên 121

Thi Thiên 121

Bài số: 310
Bìa của Trông Mong Ơn Chí Cao

Trông Mong Ơn Chí Cao

Bài số: 311
Bìa của Thật Hạnh Vinh Thay

Thật Hạnh Vinh Thay

Bài số: 322
Bìa của Thà Có Jesus Thì Hơn

Thà Có Jesus Thì Hơn

Bài số: 324
Bìa của Theo Chúa

Theo Chúa

Bài số: 327
Bìa của Tôi Sẽ Thưa Với Jesus

Tôi Sẽ Thưa Với Jesus

Bài số: 337
Bìa của Thỏa Thích Thay Tin Cậy Chúa Jesus

Thỏa Thích Thay Tin Cậy Chúa Jesus

Bài số: 338
Bìa của Tôi Biết Đấng Tôi Đang Tin

Tôi Biết Đấng Tôi Đang Tin

Bài số: 339
Bìa của Tin Cậy Vâng Lời

Tin Cậy Vâng Lời

Bài số: 340
Bìa của Trước Khi Rạng Đông

Trước Khi Rạng Đông

Bài số: 347
Bìa của Tận Trung Với Chúa

Tận Trung Với Chúa

Bài số: 350
Bìa của Tinh Binh Jesus Tiến Lên

Tinh Binh Jesus Tiến Lên

Bài số: 353
Bìa của Tinh Binh Thập Tự Mau Đứng Lên

Tinh Binh Thập Tự Mau Đứng Lên

Bài số: 354
Bìa của Thắng Nhờ Ân Điển

Thắng Nhờ Ân Điển

Bài số: 355
Bìa của Ta Thắng Nhờ Đức Tin

Ta Thắng Nhờ Đức Tin

Bài số: 357
Bìa của Trên Đường Hẹp Của Chúa

Trên Đường Hẹp Của Chúa

Bài số: 360
Bìa của Tôi Nguyện Dâng Tất Sanh

Tôi Nguyện Dâng Tất Sanh

Bài số: 366
Bìa của Tại Chốn Trận Tiền

Tại Chốn Trận Tiền

Bài số: 374
Bìa của Trần Thế Chẳng Phải Quê Hương

Trần Thế Chẳng Phải Quê Hương

Bài số: 393
Bìa của Thiên Cung Chính Quê Hương

Thiên Cung Chính Quê Hương

Bài số: 394
Bìa của Tôi Dầu Nhỏ

Tôi Dầu Nhỏ

Bài số: 403
Bìa của Thanh Niên Vùng Lên

Thanh Niên Vùng Lên

Bài số: 411
Bìa của Thanh Xuân Ca Khúc

Thanh Xuân Ca Khúc

Bài số: 412
Bìa của Thanh Niên Tin Lành

Thanh Niên Tin Lành

Bài số: 413
Bìa của Tìm Về Đất Hứa

Tìm Về Đất Hứa

Bài số: 432
Bìa của Tôi Không Thể Biết

Tôi Không Thể Biết

Bài số: 437
Bìa của Tôn Vinh Danh Cha

Tôn Vinh Danh Cha

Bài số: 438
Bìa của Trên Đường Em-mau

Trên Đường Em-mau

Bài số: 452
Bìa của Trở Về Nhà Cha

Trở Về Nhà Cha

Bài số: 458
Bìa của Thi Thiên 51

Thi Thiên 51

Bài số: 460
Bìa của Trở Về

Trở Về

Bài số: 462
Bìa của Tôi Không Cô Đơn

Tôi Không Cô Đơn

Bài số: 469
Bìa của Tôi Ước Mơ Là Viên Than Hồng

Tôi Ước Mơ Là Viên Than Hồng

Bài số: 478