Giải thích từ ngữ

Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ

T

Thánh Thay! Thánh Thay! Thánh Thay!

Bài số: 1

Ta Bước Lên Si-ôn

Bài số: 4

Tôn Vinh Ba Ngôi Đức Chúa Trời

Bài số: 12

Tôn Vinh Chân Thần

Bài số: 13

Thành Tâm Tôn Vua Thánh

Bài số: 15

Tình Chúa Bao La

Bài số: 22

Tôn Vinh Christ

Bài số: 26

Tình Yêu Thiên Chúa

Bài số: 41

Thiên Sứ Rao Truyền

Bài số: 43

Tiến Ðến Bết-Lê-Hem

Bài số: 51

Thoạt Đến Đêm Nọ

Bài số: 54

Tiếng Hát Thiên Binh

Bài số: 56

Tình Yêu Thiên Chúa

Bài số: 59

Trong Miền

Bài số: 60

Thiên Đàng Chung Vui

Bài số: 64

Tôn Vinh Chúa Tôi

Bài số: 79

Thành Tín Chúa Rất Lớn Thay

Bài số: 87

Thánh Thủ Chúa

Bài số: 95

Thập Tự Xưa

Bài số: 102

Trông Mong Thiên Ân

Bài số: 132

Thánh Linh Dẫn Dắt

Bài số: 135

Thánh Kinh Âm Nhạc

Bài số: 141

Tiếng Gọi

Bài số: 168

Tiếng Jesus

Bài số: 171

Ta Là Đường Đi

Bài số: 177

Tôi Là Chiên Của Chúa

Bài số: 214

Tự Nguyện Theo Jesus

Bài số: 225

Tiệc Thánh

Bài số: 229

Truy Niệm Chúa

Bài số: 230

Ta Hy Sinh Vì Con Hết

Bài số: 231

Tâm Hồn Tôi Đang Cháy

Bài số: 239

Tôi Sẽ Đi

Bài số: 243

Tình Yêu Jesus

Bài số: 255

Từ Lúc Chính Tôi Được Cứu

Bài số: 260

Tiếng Chuông Lòng Vui Vẻ

Bài số: 262

Tôi Nguyện Đến Liền

Bài số: 265

Tuy Tôi Có Cả Thiên Hạ

Bài số: 266

Trở Về Bên Chúa

Bài số: 269

Tiếng Êm Dịu

Bài số: 270

Ta Theo Ý Chúa Chưa?

Bài số: 282

Tôi Mang Thập Tự

Bài số: 284

Tâm Tôi Văng Vẳng

Bài số: 291

Ta Hát Suốt Linh Trình

Bài số: 292

Tâm Linh Tôi Yên Ninh Thay

Bài số: 296

Tôi Biết Đấng Nắm Giữ Tương Lai

Bài số: 297

Tay Chúa Nắm Tôi

Bài số: 302

Thi Thiên 121

Bài số: 310

Trông Mong Ơn Chí Cao

Bài số: 311

Thật Hạnh Vinh Thay

Bài số: 322

Thà Có Jesus Thì Hơn

Bài số: 324

Theo Chúa

Bài số: 327

Tôi Sẽ Thưa Với Jesus

Bài số: 337

Thỏa Thích Thay Tin Cậy Chúa Jesus

Bài số: 338

Tôi Biết Đấng Tôi Đang Tin

Bài số: 339

Tin Cậy Vâng Lời

Bài số: 340

Trước Khi Rạng Đông

Bài số: 347

Tận Trung Với Chúa

Bài số: 350

Tinh Binh Jesus Tiến Lên

Bài số: 353

Tinh Binh Thập Tự Mau Đứng Lên

Bài số: 354

Thắng Nhờ Ân Điển

Bài số: 355

Ta Thắng Nhờ Đức Tin

Bài số: 357

Trên Đường Hẹp Của Chúa

Bài số: 360

Tôi Nguyện Dâng Tất Sanh

Bài số: 366

Tại Chốn Trận Tiền

Bài số: 374

Trần Thế Chẳng Phải Quê Hương

Bài số: 393

Thiên Cung Chính Quê Hương

Bài số: 394

Tôi Dầu Nhỏ

Bài số: 403

Thanh Niên Vùng Lên

Bài số: 411

Thanh Xuân Ca Khúc

Bài số: 412

Thanh Niên Tin Lành

Bài số: 413

Tìm Về Đất Hứa

Bài số: 432

Tôi Không Thể Biết

Bài số: 437

Tôn Vinh Danh Cha

Bài số: 438

Trên Đường Em-mau

Bài số: 452

Trở Về Nhà Cha

Bài số: 458

Thi Thiên 51

Bài số: 460

Trở Về

Bài số: 462

Tôi Không Cô Đơn

Bài số: 469

Tôi Ước Mơ Là Viên Than Hồng

Bài số: 478

Copyright © 2011-2021