Giải thích từ ngữ

Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ

L

Bìa của Lạy Cha Yêu Thương

Lạy Cha Yêu Thương

Bài số: 16
Bìa của Lời Nguyện Kính Yêu

Lời Nguyện Kính Yêu

Bài số: 18
Bìa của Lời Truyền Rao

Lời Truyền Rao

Bài số: 45
Bìa của Lúc Kẻ Chăn Canh Bầy

Lúc Kẻ Chăn Canh Bầy

Bài số: 67
Bìa của Lòng Ngài Tan Vỡ Vì Tôi

Lòng Ngài Tan Vỡ Vì Tôi

Bài số: 104
Bìa của Lời Dịu Dàng

Lời Dịu Dàng

Bài số: 136
Bìa của Lắng Nghe Tiếng Chúa

Lắng Nghe Tiếng Chúa

Bài số: 137
Bìa của Lớn Bấy Duy Ngài

Lớn Bấy Duy Ngài

Bài số: 142
Bìa của Lòng Luôn Tưởng Con Trời

Lòng Luôn Tưởng Con Trời

Bài số: 153
Bìa của Làm Con Vua Thánh

Làm Con Vua Thánh

Bài số: 162
Bìa của Lời Nguyện Cầu

Lời Nguyện Cầu

Bài số: 199
Bìa của Lòng Tôi Yêu Giáo Hội

Lòng Tôi Yêu Giáo Hội

Bài số: 223
Bìa của Loan Tin Mừng

Loan Tin Mừng

Bài số: 250
Bìa của Lo Vực Người Luân Vong

Lo Vực Người Luân Vong

Bài số: 251
Bìa của Lạy Thượng Đế

Lạy Thượng Đế

Bài số: 268
Bìa của Lúc Jesus Ngự Trong Lòng

Lúc Jesus Ngự Trong Lòng

Bài số: 271
Bìa của Lên Chốn Cao Hơn

Lên Chốn Cao Hơn

Bài số: 314
Bìa của Lúc Anh Nguyện Cầu

Lúc Anh Nguyện Cầu

Bài số: 335
Bìa của Lòng Tin Ngó Chúa Chẳng Thôi

Lòng Tin Ngó Chúa Chẳng Thôi

Bài số: 352
Bìa của Lo Làm Việc Mau Đêm Đến Kia

Lo Làm Việc Mau Đêm Đến Kia

Bài số: 376
Bìa của Lòng Em Vui

Lòng Em Vui

Bài số: 404
Bìa của Lời Chúa

Lời Chúa

Bài số: 435
Bìa của Lời Thống Hối

Lời Thống Hối

Bài số: 454
Bìa của Làm Sao Con Thấu Hiểu

Làm Sao Con Thấu Hiểu

Bài số: 457
Bìa của Lo Gì

Lo Gì

Bài số: 473
Bìa của Lòng Tôi Vui Vẻ

Lòng Tôi Vui Vẻ

Bài số: 484
Bìa của Lưu Đày Sa Mạc

Lưu Đày Sa Mạc

Bài số: 495