Giải thích từ ngữ

Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ

L

Lạy Cha Yêu Thương

Bài số: 16

Lời Nguyện Kính Yêu

Bài số: 18

Lời Truyền Rao

Bài số: 45

Lúc Kẻ Chăn Canh Bầy

Bài số: 67

Lòng Ngài Tan Vỡ Vì Tôi

Bài số: 104

Lời Dịu Dàng

Bài số: 136

Lắng Nghe Tiếng Chúa

Bài số: 137

Lớn Bấy Duy Ngài

Bài số: 142

Lòng Luôn Tưởng Con Trời

Bài số: 153

Làm Con Vua Thánh

Bài số: 162

Lời Nguyện Cầu

Bài số: 199

Lòng Tôi Yêu Giáo Hội

Bài số: 223

Loan Tin Mừng

Bài số: 250

Lo Vực Người Luân Vong

Bài số: 251

Lạy Thượng Đế

Bài số: 268

Lúc Jesus Ngự Trong Lòng

Bài số: 271

Lên Chốn Cao Hơn

Bài số: 314

Lúc Anh Nguyện Cầu

Bài số: 335

Lòng Tin Ngó Chúa Chẳng Thôi

Bài số: 352

Lo Làm Việc Mau Đêm Đến Kia

Bài số: 376

Lòng Em Vui

Bài số: 404

Lời Chúa

Bài số: 435

Lời Thống Hối

Bài số: 454

Làm Sao Con Thấu Hiểu

Bài số: 457

Lo Gì

Bài số: 473

Lòng Tôi Vui Vẻ

Bài số: 484

Lưu Đày Sa Mạc

Bài số: 495

Copyright © 2011-2021