Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 84
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
Concert

Lời Bài Hát  

 

Ngài Là Ai


1. Ngài là ai mà triệu người khắp năm châu trần gian đã suy tôn làm Vua của đời mình?

Ngài là ai mà mọi lòng có an vui tình thương nếu vâng theo lời Ngài đã khuyên răn

Ngài làm cho bao đau thương sẽ vơi đi nếu đến bên chân Ngài

Mọi lòng đói có bánh sống nước suối cho hồn tàn héo

Ánh sáng soi nẻo tối tăm nơi vực sâu trong bóng đêm.


2. Nhờ lời Ngài mà cuộc đời biết bao nhiêu tội nhân đã đổi thay còn đâu chuỗi ngày buồn

Lòng nhiều người đầy tuyệt vọng đã vui tươi tràn dâng hát suy tôn Jêsus Chúa yêu thương

Mọi giông tố hay chông gai sẽ tiêu tan nếu lắng nghe lời Ngài

Đường tăm tối có ánh sáng nếu bước đi bằng lời sống

Chúa xót thương mỗi cánh chim đang lầm lạc nơi bến mê.

Copyright © 2012-2022