Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Giáng Sinh
Bài số: 67
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Concert

Lời Bài Hát  

 

Lúc Kẻ Chăn Canh Bầy


1. Bọn chăn giữa ban đêm trên đồi xanh

Ngồi chung nhau canh chiên mình

Bỗng thấy khâm sai quang lâm trần gian

Phóng ra muôn tia hào quang

Chiếu vào kẻ chăn huy hoàng.


2. Vị thiên sứ thấy kẻ chăn sợ kinh

Liền khuyên ngay “Nên an bình

Ta đến đem cho tin vui mừng đây

Các ngươi luôn nhân loại hay

Các ngươi với thiên hạ rày.”


3. “Thành Đa-vít nay sinh cho bọn ngươi

Chồi Đa-vít nguyên Con Trời

Là Chúa là Christ ban cho vạn dân

Dấu đây các ngươi nhận chân

Để tìm đến Ngôi Chân Thần.”


4. “Này Con Thánh giáng sinh trong trần gian

Tại nơi thê lương đơn hàn

Ngoài chiếc khăn ra không chi bọc thân

Máng chiên hoan nghinh Thần Nhân

Máng chiên chỗ sinh Chân Thần.”


5. “Rạng danh Chúa Thánh trên khung trời cao

Bình an thay cho địa cầu

Ân điển nhân gian do thiên thượng ban

Trải qua vô hạn thời gian

Ấy ơn cứu ta hoàn toàn.”

Copyright © 2012-2022