Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Giáng Sinh
Bài số: 65
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Concert

Lời Bài Hát  


Bài Ca Máng Cỏ


1. Chúa Thánh giáng sinh nơi máng chiên cô đơn nghèo nàn.

Ngàn vì sao nhìn vào chốn Jêsus nằm tăm tối.

Cứu Chúa Jêsus ơi! Cớ sao sinh nơi đê hèn.

Từ chốn thiên đàng cao Jêsus xuống trần vì con.


2. Những tiếng chiên kêu vang khiến Vua Jêsus mỉm cười.

Ngoài trời muôn vàn lời hát ca vang mừng Con Thánh

Cứu Chúa Jêsus ơi! Máng rơm khô xưa Ngài nằm

Là chính tâm hồn con cúi xin rước Ngài giờ đây.


3. Cứu Chúa Jêsus ơi! Chúng con đang mong chờ Ngài.

Mời Ngài vui lòng vào chính nơi tâm hồn khao khát.

Cứu Chúa Jêsus ơi! Mến yêu con muôn đời,

Và dắt đưa đường con trước khi bước vào thiên cung.

Copyright © 2012-2022