Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Giáng Sinh
Bài số: 55
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Concert

Lời Bài Hát  

 

Hỡi Bết-lê-hem, Tiểu Thôn Cô Quạnh

1. Hỡi Bết-lê-hem tiểu thôn cô quạnh

Bình yên bấy trong vùng ngươi

Người đang ngủ mê, đất đang an tịnh

Nhật thưa ánh sao trên trời

Phố lều thưa thớt đắm trong giấc nồng

Ánh sáng thiên thượng bật ra

Nghìn xưa khiếp kinh cách xa hy vọng

Giờ nay giữa người chung hòa.

 

2. Trời khuya, thế gian ngủ mê đâu ngờ

Giờ Ma-ri sinh Jêsus

Kìa thiên sứ đang nhóm nhau tôn thờ

Chờ xem ái tâm Thiên Phụ

Các vì tinh tú ứng thanh chung lời

Báo cáo Con Trời vừa sinh

Hòa thanh tán dương Thánh Vương ra đời

Trần gian hưởng ơn thanh bình.

 

3. Thật yên tĩnh thay Chúa ban ơn lành

Từ nay phước ban cùng nơi

Là Ngôi chí tôn ở trên thiên thành

Lặng yên giáng cư tâm người

Dưới đời chan chứa xấu xa hư hoại

Mấy ai khen ngợi Ngài nay?

Hễ ai biết khiêm tốn hoan nghinh Ngài

Christ vô ở trong tâm rày.

 

4. Nguyện Con Trẻ Bết-lê-hem đêm này

Ngự vô chính nơi lòng đây

Trục tăm tối ra, thổi tan mây vầy

Cầu Christ giáng sinh tâm này

Sứ trời rao vang phước âm chi tày

Christ sinh như người lạ thay!

Em-ma-nu-ên hỡi, tôi xin Ngài

Ngự luôn ở tâm tôi rày.

Copyright © 2012-2022