Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Giáng Sinh
Bài số: 53
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Concert

Lời Bài Hát  

 

Ngợi Con Thánh

1. Mừng khôn xiết vì Con Thánh mới sinh ra ngày nay

Thiên sứ hát ngợi khen Cứu Chúa yêu thương lạ thay

Lìa ngôi báu, Ngài vui sống giữa nhân gian từ đây

Không ngại đường thập tự sầu cay.

 

Điệp Khúc:

Ngợi Con Thánh!

Ngợi Con Thánh!

Rất diệu vinh!

Rất diệu vinh!

Ngợi Con Thánh!

Ngợi Con Thánh!

Tôn vinh Hài Nhi Christ vừa sinh.

 

2. Đời đau đớn, người hư mất, tiếng than van sầu bi

Cơn sóng ác tội điên đảo cuốn lôi nhân loại đi

Vì thương xót, Ngài lâm thế cứu muôn dân lầm than

Cảm lòng Ngài muôn vật lặng an.

 

3. Màn sương ác tội che khuất Chúa Cha không nhìn ra

Ta nhớ tiếc nhà Cha thống hối bao phen lụy sa

Kìa, Con Thánh hiện ra chiếu sáng đưa lên lạc cung

Để Trời, người thuận hòa hiệp chung.

 

4. Nhờ Con xuống đời ta mới thấy ơn ban từ trên

Nên hãy đến thờ Con chí thánh Em-ma-nu-ên

Quỳ bên máng cùng tôn kính Chúa Jêsus vừa sinh

Xin mời Ngài cai trị hồn linh.

Copyright © 2012-2022