Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Giáng Sinh
Bài số: 47
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Concert

Lời Bài Hát  

 

Giấc Ngủ Yên

1. Hài nhi Jêsus khá ngủ yên,

Giấc ngủ say. Không chăn êm che trên thân Ngài.

Gần máng rơm có Giô-sép trông chừng,

Và suốt đêm Ma-ri thức ru Ngài.

Hài Nhi ơi xin Chúa cảm thông,

Lúc dấn thân xuống nơi dương trần.

 

2. Ngài sinh không nôi ấm chiếu êm,

Thiếu thốn thay. Vẫn ngủ yên giấc say hồn nhiên.

Vì khó khăn kiếm nơi trú đêm này,

Nhà quán kia quá đông khách thuê phòng.

Chuồng hôi tanh! ôi Chúa chẳng khinh,

Có máng rơm khá êm thân mình.

 

3. Nhìn Jêsus yên giấc tối nay,

Buốt giá thay. Thấy xót xa tấm thân ngọc ngà.

Vì thế nhân Chúa sang xẻ cơ hàn,

Ngài mến yêu ta nên Chúa lâm phàm.

Hài Nhi ơi! xin cứ ngủ ngon,

Có chúng con đến đây quanh Ngài.

 

Copyright © 2012-2022