Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Giáng Sinh
Bài số: 46
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Concert

Lời Bài Hát  

 

Hỡi Môn Đồ Trung Tín

1. Hỡi môn đồ trung tín, dìu dắt nhau vui hát du dương,

Vô nơi Bết-lê-hem chiêm ngưỡng thật tận tường,

Chúa tể muôn sứ thánh nay giáng sinh chỗ tầm thường.

 

Điệp Khúc:

Mau mau cùng nhau đến tôn thờ,

Mau mau cùng nhau đến tôn thờ,

Mau đến nơi đây tôn thờ Chúa Christ! Vua ta.

 

2. Jê-sus từ Đức Chúa Trời, Thánh Quang do chính Thánh Quang,

Nhưng đâu khinh thị thân trinh nữ kia bần hàn;

Cứu Chúa nay giáng sinh không bởi tinh huyết thành toàn.

 

3. Ban âm nhạc thiên sứ đến trỗi vang lên khúc hân hoan,

Thiên dân mau đồng thanh ca xướng điệu nhịp nhàng:

Sáng danh Cha nơi rất cao. Vinh hiển quy Chúa mọi đàng.

 

4. Hoan nghinh Thần Nhân Jêsus giáng sinh ở giữa chúng tôi,

Bao vinh quang thuộc Anh Nhi Thánh kia đời đời;

Đấng Cha sai giáng sinh trong xác thịt, ấy Đạo Trời

 

Copyright © 2012-2022