Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Giáng Sinh
Bài số: 42
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Concert

Lời Bài Hát  


Dậy Mau Lên Láng Giềng Ơi

 

1. Dậy mau lên người láng giềng!

Kìa tin mừng đến ta hôm nầy.

Chúa Cha sai Vị Cứu Tinh giáng trần

Giữa nhân loại còn hư mất lạc loài.

 

Điệp Khúc:

Dậy đi mau lên hởi láng giềng mau đến xem.

Tại chuồng chiên trong xóm Bết-lê-hem.

 

2. Này anh trông chừng chiên tôi giùm,

Kìa quanh làng trổi lên âm điệu

Khúc thiên ca trầm bổng vang những lời

Chúc tôn tuyệt vời cao quí trên đời.

 

3. Lòng tôi nay đầy nỗi vui mừng,

Và ước mong đến xem Vua Trời

Giáng sinh ra đời, đúng theo những lời

Thánh Kinh rao truyền, tâm quyết đi liền.

 

Copyright © 2012-2022