Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 34
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Concert

Lời Bài Hát  


Ngợi Khen Đấng Quân Lâm Muôn Đời

1. Đồng ngợi khen Đấng quân lâm muôn đời

Từ thượng thiên tỏ quyền oai

Chúa phó Con Một, nguyên Đấng vô tội

Chịu hình thay thế nhân loại.

 

Điệp Khúc:

Đồng ngợi danh Jêsus

Tôn kính danh Jêsus

Đồng ngợi khen danh Cứu Chúa Jêsus

Đồng ngợi danh Jêsus

Tôn kính danh Jêsus

Đồng ngợi khen danh Cứu Chúa Jêsus.

 

2. Ngợi tụng danh Chúa quang minh muôn đời

Toàn quyền trên cả kiền khôn

Cánh hữu Thiên Phụ, Jêsus đang ngồi

Được toàn thiên sứ suy tôn.

 

3. Christ là Thân hữu hy sinh thục hồi

Loài người hư mất hồn linh

Chúa đã lo liệu phương cứu cho rồi

Ngài vì ta phải lâm hình.

 

4. Biệt hiệu Mưu sĩ danh cao lạ lùng

Thần bình an, Chúa quyền oai

Đắc thắng quân thù, muôn nước phục tùng

Trị vì ngôi báu lâu dài.

 

Copyright © 2012-2022