Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 31
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Concert

Lời Bài Hát  


Ngợi Danh Jêsus Rất Oai Quyền

1. Ngợi danh Jêsus rất oai quyền thay

Các thiên thần sấp trước Ngài

Cung hiến vương miện tôn Christ lên ngai

Tung hô danh Chúa quyền oai

Cung hiến vương miện tôn Christ lên ngai

Thành kính tôn Chúa muôn loài!

 

2. Mọi dân muôn giống chẳng phân biệt ai

Sống trên toàn thế gian này

Xưng Đấng Christ là Vua hiển vinh thay

Tung hô danh Chúa quyền oai

Xưng Đấng Christ là Vua hiển vinh thay

Thành kính tôn Chúa muôn loài!

 

3. Nguyền ta chung các thánh trên trời nay

Kính cung quì dưới chân Ngài

Ca khúc muôn đời tôn Christ lên ngai

Tung hô danh Chúa quyền oai

Ca khúc muôn đời tôn Christ lên ngai

Thành kính tôn Chúa muôn loài!

 

Copyright © 2012-2022