Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 28
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Concert

Lời Bài Hát  


Danh Yêu Quý

1. Này danh yêu quý, danh thật dịu êm

Tột trời, thông đất, vượt cổ kim

Mệnh danh cho trước khi được hoài thai

Danh Jêsus có một không hai.

 

Điệp Khúc:

Ta rất thích hát xướng danh Jêsus

Danh đáng chúc tôn, danh muôn thu

Từ xưa nay chẳng danh nào đẹp hay

Cho bằng danh báu Jêsus đây.

 

2. Hồi treo thân Chúa trên thập tự kia

Họ để “Vua Jêsus” để bia

Hầu muôn dân thấy cho họ đều hay

Ngọn nguồn ta ái mộ Christ đây.

 

3. Hiện nay Jêsus đang ngồi cạnh Cha

Đời đời cai quản hoàn vũ ta

Tội khiên dung xá, tật bịnh trừ xa

Do quyền Jêsus là Chúa ta.

 

4. Ồ danh tôn quý một Jêsus

Ban mọi ơn cứu thật phỉ phu

Từ hôm qua, bữa nay, ngàn đời sau

Danh Jêsus chẳng thay đổi đâu.

 

Copyright © 2012-2022