Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 22
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
Concert

Lời Bài Hát  


Tình Chúa Bao La

 

Ôi tình yêu Chúa Cha hằng ban cho tôi mỗi ngày

Ôi tình yêu của Ngài êm đềm như sông thái an

Tràn lai láng trong tâm hồn tôi cạn khô chết lịm

Tình yêu Chúa bao la sâu rộng giống như đại dương

 

Tâm hồn tôi khô cằn nhưng Chúa tha thứ tôi rồi

Êm đềm trong tay Ngài là bao mùa xuân tươi thắm

Tràn lai láng trong tâm hồn tôi cạn khô chết lịm

Tình yêu Chúa bao la sâu rộng giống như đại dương

 

Copyright © 2012-2022