Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Cung hiến
Bài số: 19
Ghi chú:
XEM BẢN NHẠC


Ha-lê-lu, Ha-lê-lu, Ha-lê-lu, Ha-lê-lu-gia!

Kính khen Jêsus!

Ha-lê-lu, Ha-lê-lu, Ha-lê-lu, Ha-lê-lu-gia!

Kính khen Jêsus!

 

Ngợi Chúa toàn năng! Ha-lê-lu-gia!

Ngợi Chúa toàn năng! Ha-lê-lu-gia!

Ngợi Chúa toàn năng! Ha-lê-lu-gia!

Kính ngợi Jêsus.