Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 18
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  


Lời Nguyện Kính Yêu - Lời Việt: Nguyễn Hữu Ái


1. Lạy Cha Chí Thánh, Chúa trên muôn loài,

Nguồn an vui sức sống mới cho bao nhiêu cuộc đời,

Lòng nguyện dâng lên Cha niềm kính yêu mãi không phai qua muôn cảnh đời,

Lạy Cha Chí Thánh, hết lòng kính yêu Cha.


2. Lạy Cha Thương Yêu, suối thiêng nhân từ,

Được làm con Chúa Thánh quý hơn vinh hoa phàm trần,

Lòng nguyện dâng lên Cha niềm kính yêu mãi không phai qua muôn cảnh đời,

Lạy Cha quý mến, hết lòng kính yêu Cha.


3. Thờ tôn Giê xu, Đấng yêu thương mọi người,

Vì tội nhân đắm đuối chết thay trên cây thập hình,

Lòng nguyện dâng lên Cha niềm kính yêu mãi không phai qua muôn cảnh đời,

Thờ tôn Giê xu, Đấng chịu chết thay tôi.


4. Thần Linh Thánh Chúa sống trong tâm hồn này,

Mạnh dường như sức gió cuốn đi bao nhiêu ngày buồn,

Nhờ Thần Linh đưa đi đường dẫu gian nan quyết không lo âu ngã lòng,

Thần Linh Thánh Chúa dẫn vào lối vinh quang.

 

Copyright © 2012-2022