Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 16
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  


Lạy Cha Yêu Thương


Lạy Cha yêu thương

Lòng con yêu mến Chúa

Lời hát con dâng

Chúa muôn đời cao vời

Lạy Vua yêu thương

Giờ con vang tiếng hát.

Nguyện lời ca chúng con

Dâng lên Ngài đẹp hơn ánh mai

--------------------------

I Love You Lord


I love You Lord,

and I lift my voice

to worship You

O my soul, rejoice!

Take joy my King

in what You hear

May it be a sweet

Sweet sound in Your ear

 

 

Copyright © 2012-2022