Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 8
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Concert

Lời Bài Hát  


Vui Mừng Tung Hô Chúa

1. Vui thay ta hát xướng tung hô

Danh đại quyền Cha Thánh - Chúa trên cao.

Ta nên mau đến cúi khẩn xin

Linh Ngài ngự trong chính tâm hồn này.

Xin Cha xóa tội, xoa hết đau buồn

Xua hết bóng mây đen nghi ngờ.

Lòng này xin Chúa sáng soi luôn

Do Ngài hằng ban phước ân dồi dào.


2. Non cao sông nước thẳm sâu thay

Trên bầu trời bao ánh sáng vinh quang.

Thiên binh luôn hát xướng, âm thanh tuyệt vời

Vì công tác do Ngài làm.

Nơi kia núi rừng, hoa lá vang lừng

Vui ca chúc tôn danh Chúa Trời.

Ngàn loài chim hát tiếng líu lo

Như gọi mời tôi đến dâng cuộc đời.


3. Bao nhiêu ân phước Chúa ban cho

Bao lần Ngài tha thứ lỗi cho tôi

Đem an vui sống thái an luôn

Do lòng Ngài luôn mến yêu mọi người.

Xin cho mỗi lòng thương mến nhau nhiều

Xin giúp chúng con luôn thỏa nguyện

Ngài là Cha Thánh Chúa trên cao

Ta cùng nguyện dâng hiến tâm thờ Ngài.


4. Muôn dân trên đất khá hát vang lên,

Hòa cùng tinh tú khắp trên cao

Cha yêu thương của chúng ta đang luôn ngự trị

Liên kết tâm mọi người.

Ta nên hết lòng ca hát vui mừng

Quên hết bao đau thương khổ nạn.

Ngài hằng ban chiến thắng cho ta

Ban nhạc điệu vui sống trong cuộc đời.

-------------------------------------

Joyful, Joyful We Adore Thee

1. Joyful, joyful, we adore Thee,

God of glory, God of love;

Hearts unfold like flowers before Thee,

Opening to their sun above.

Melt the clouds of sin and sadness;

Drive the dark of doubt away;

Giver of immortal gladness,

Fill us with the Trinity!


2. All Thy works with joy surround Thee,

Earth and heaven reflect Thy rays,

Stars and angels sing around Thee,

Center of the Trinity:

Field and forest, vale and mountain,

Flowering meadow, flashing sea,

Chanting bird and flowing fountain,

Call us to rejoice in Thee.


3. Thou art giving and forgiving,

Ever blessing, ever blest,

Well-spring of the joy of living,

Ocean-depth of happy rest!

Thou our Father, Christ our Brother, --

All who live in love are Thine:

Teach us how to love each other,

Lift us to the Joy Divine.


4. Mortals join the mighty chorus,

Which the morning stars began;

Father-love is reigning o'er us,

Brother-love binds the Trinity.

Ever singing march we onward,

Victors in the midst of strife;

Joyful music lifts us sunward

In the triumph song of life and the Trinity.

 

Copyright © 2012-2022