Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
Bài số: 98
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
Concert

Lời Bài Hát  

 

Ghết-sê-ma-nê

Ghết sê ma nê âm u tăm tối,

Chúa đi một mình nguyện cầu.

Vì hằng triệu người lòng Ngài sầu thương.

Bóng đêm phủ vây tâm hồn.

Điệp khúc:
Lưỡi giáo mũi đinh sẽ đâm thân Ngài

Nỗi đau thế gian nào hay!

Ngài chịu nhục hình vì thương nhân thế.

Ngài chết để cứu thế nhân.

Ngài chết để cứu thế nhân.

Ngài chết để cứu thế nhân.


2. Xin dâng lên Cha tâm tư đau đớn,

Ước sao được Ngài nhậm lời.

Nguyện cuộc đời này tùy thuộc vào Cha.

Chén khổ hình con xin nhận.


3. Ghết sê ma nê đau thương tha thiết,

Tiếng ai như van như nài.

Lòng Ngài nặng nề vì tội trần gian.

Tấm thân Ngài mang khổ hình.

Copyright © 2012-2022