Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 96
Hợp âm: (A)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


 1. Tâm con trông mong được nhìn xem muôn dân thờ phượng Ngài.
Trong lòng con luôn cầu xin lời ngợi khen danh Cha tràn ngập muôn nơi trên khắp đất.
Mọi dân khắp trên thế gian cùng nhau cất tiếng hát ngợi Chúa Cha.
Tâm con trông mong được nhìn xem muôn dân đến thờ phượng Cha.

2. Bao người thân đang chờ mong được tình yêu Jêsus ngự trị lòng.
Xin Ngài ban thêm quyền năng dùng đời con đi ra truyền danh Cha ra trên khắp đất.
Nguyện đời sống luôn tỏa soi tựa như đuốc chiếu sáng giữa thế gian.
Tâm con trông mong được nhìn xem muôn dân đến thờ phượng Cha.

 

Copyright © 2012-2022