Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 74
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


1. Cha yêu dấu ôi! Chúng con xin dâng lời cao quý nhất,
tôn vinh Cha nhân ái quản cai đời con.
Xin tôn cao danh Chúa cho muôn người trên đất.
Luôn ca ngợi danh Chúa khắp trên trần gian.

2. Con đâu dám quên đức yêu thương cao vời hơn đỉnh núi. 
Ơn Jêsus lai láng ví như đại dương.
Xin tôn cao danh Chúa cho muôn người trên đất.
Luôn ca ngợi danh Chúa khắp trên trần gian.

3. Con xin nhớ ghi Thánh Linh luôn luôn dìu con mỗi bước,
đi trong yêu thương Chúa sống vui bình an.
Xin tôn cao danh Chúa cho muôn người trên đất.
Luôn ca ngợi danh Chúa khắp trên trần gian.

4. Ba ngôi dấu yêu, chúng con luôn mong được bên Chúa mãi.
Trong ơn yêu thương lớn thỏa vui đời con.
Xin tôn cao danh Chúa cho muôn người trên đất.
Luôn ca ngợi danh Chúa khắp trên trần gian.

Copyright © 2012-2022