Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 51
Hợp âm: (Dm)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


Dùng đôi môi, con sẽ chúc tôn Ngài,
lưỡi con xin dâng lên tiếng ca.
Mắt con hằng ao ước thấy chính Ngài,
xin cho con thấy.

Dùng tai con, con mong lắng nghe Ngài,
với đôi tay nguyện rờ đến thân Ngài.
Với cả trái tim con quyết dâng trọn cho Ngài.

Copyright © 2012-2022