Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 35
Hợp âm: (Fm)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


Hãy giơ tay lên hướng về nơi thánh và ngợi khen Giê-hô-va.
Vì đầy ơn Ngài nên hết lòng hát ngợi khen Ha-lê-lu-gia. (Ha-lê-lu-gia)

1.Khá hát xướng trong nhà Giê-hô-va, 
chúc tán Chúa trong hành lang nhà Ngài.
Cất tiếng hát reo mừng trong hoan ca.
Đến trước Chúa ca ngợi Vua đời đời.
Đức Giê-hô-va (Ha-lê-lu-gia) chúng con yêu Ngài. (Ha-lê-lu-gia)
Đức Giê-hô-va, (Ha-lê-lu-gia) chúng con yêu Ngài. (Ha-lê-lu-gia)

2. Khá hát xướng ca ngợi danh Jêsus, chúc tán Chúa Vua quyền năng đời đời.
Cất tiếng hát reo mừng trong hoan ca.
Đến trước Chúa ca ngợi Vua đời đời.
Chúa Jêsus ôi! (Ha-lê-lu-gia) Chúng con yêu Ngài (Ha-lê-lu-gia)
Chúa Jêsus ôi! (Ha-lê-lu-gia) Chúng con yêu Ngài. (Ha-lê-lu-gia)

Copyright © 2012-2022