Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 14
Hợp âm: (Eb)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


Hiệp lại trong ân điển Ngài dự phần trong công tác Ngài.
Cùng nhau đến chăm xem Chúa thôi chẳng vì những ơn lạ lùng Chúa ban.
Lòng này mong tay Chúa chạm, cùng tạ ơn Cha cao quý
vì tất cả những phước thiên thượng Chúa đã ban trong cuộc đời.

Vinh thay cho danh Jêsus, Chúa chí cao Vua trên muôn Vua.
Dâng lên Cha muôn câu hát, Chúa Đấng chúng con luôn tôn thờ Ngài.
Nguyện xin Chúa thánh hóa tâm này, trào dâng nỗi khát khao Ngài bằng lửa thiêng,
vì Cha vẫn bên con đời đời.

Ngài dìu con mỗi ngày, bằng tình yêu không bến bờ;
Tràn ngập trong tâm con tiếng ca, ngợi khen Chúa mãi trong đời con.
Nào ai như Jêsus thành toàn luôn trong mỗi lúc.
Tạ ơn Cha luôn mỗi phút giây, tình yêu Chúa ôi tuyệt vời.

Vinh thay cho danh Jêsus Chúa chí cao, Vua trên muôn Vua.
Dâng lên Cha muôn câu hát, Chúa Đấng chúng con luôn tôn thờ Ngài.
Nguyện xin Chúa thánh hóa tâm này, trào dâng nỗi khát khao Ngài bằng lửa thiêng,
vì Cha vẫn bên con đời đời.

Copyright © 2012-2022