Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 10
Hợp âm: (D)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


Thiên Chúa ngự giữa chúng con vì danh Thiên Chúa chúng con nhóm lại.
Con cảm nhận Chúa Thánh Linh khi con đến.

Thiên Chúa ngự giữa chốn đây, Ngài ngự trên bao lời con dâng chúc tôn.
Ước mong rằng Chúa vui khi con dâng lời ca.

Thần Linh Chúa ngự chốn đây lòng con khát khao mong chờ giờ phút ấy.
Thờ phượng Cha đẹp ý Cha, nhờ Thần Linh đến nơi đây và soi sáng.

Nguyện lời Chúa dẫn con đi trong đường ngay
.

Copyright © 2012-2022