Giải thích từ ngữGiới Thiệu

Chào mừng quý vị đến với THÁNH CA TIN LÀNH ONLINE

Trong thời gian qua, quí vị đã sử dụng mục THÁNH NHẠC trong website Nhu Liệu Thánh Kinh Online, nay tôi xin chuyển mục Thánh nhạc sang website riêng biệt này.

Website THÁNH CA TIN LÀNH sẽ tập hợp tất cả những bản Thánh Nhạc từ các tuyển tập và từ các con cái Chúa sáng tác gởi đến với website. Với hơn 2000 bài hiện có sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tôn vinh Chúa cá nhân, các nhóm nhỏ và Hội Thánh với các bản Thánh Ca đã phát hành trong và ngoài nước.
Trong website này, quí vị có một chức năng TÌM KIẾM để tìm bất kỳ bài hát nào.

Đặc biệt phần KaraThánhCa sẽ đáp ứng nhu cầu cho những nơi không có người đệm đàn. Với nhu liệu KaraFun, quý vị có thể điều chỉnh nhịp độ (tempo) và cao độ (pitch) cho thích hợp với giọng hát. Mục Thánh nhạc gồm có các quyển: Thánh Ca Việt Nam, Thánh Ca Bắc Mỹ, Thánh Ca Báp-tít, Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu, Lời Ngợi Ca, Nhi Đồng Ca...

Kính xin quí vị cầu nguyện cho mục vụ THÁNH CA TIN LÀNH trở nên website hữu dụng, gây dựng cho mọi người. Nguyện Cha Từ Ái ban phước dư dật trên quí vị.

Chân thành cảm ơn.

GỢI Ý: Mọi thắc mắc xin liên lạc với chúng tôi tại đây.