Giải thích từ ngữ

Ca Khúc Chúc Tôn

V

Bìa của VINH QUANG THIÊN CHÚA

VINH QUANG THIÊN CHÚA

Bài số: 15
XEM BẢN NHẠC Vinh quang thay Chúa Trời. Vinh quang Vua muôn loài. Vinh
Bìa của VINH QUANG THUỘC NGÀI

VINH QUANG THUỘC NGÀI

Bài số: 58
XEM BẢN NHẠC Kỳ diệu thay vinh quang Jesus đáng chúc tôn. Vượt q
Bìa của VUA MUÔN VUA

VUA MUÔN VUA

Bài số: 65
XEM BẢN NHẠC Cùng ca tôn vinh Vua toàn thắng hiển vinh, Ha-lê-lu-
Bìa của VINH DIỆU CHIÊN CON

VINH DIỆU CHIÊN CON

Bài số: 69
XEM BẢN NHẠC Vinh diệu cao quí thay Chiên Con này. Giê-xu, con suy t
Bìa của VUI MỪNG CHÚA LÀ VUA

VUI MỪNG CHÚA LÀ VUA

Bài số: 71
XEM BẢN NHẠC 1. Mừng vui đồng ca ngợi Chúa: Đấng uy nghiêm, Vua
Bìa của VÀO NHỮNG GIÂY PHÚT NÀY

VÀO NHỮNG GIÂY PHÚT NÀY

Bài số: 83
XEM BẢN NHẠC Giờ đây giây phút phút này con cất tiếng ca ngợi
Bìa của VUA BÌNH AN

VUA BÌNH AN

Bài số: 88
XEM BẢN NHẠC Giê-xu, Vua An Bình, là Sao Mai chiếu rạng sáng ng
Bìa của VINH THAY DANH CHÚA!

VINH THAY DANH CHÚA!

Bài số: 94
XEM BẢN NHẠC Ô! Quyền uy Cha được vang khắp trời, vì danh Ngà
Bìa của VUI MÙA GIÁNG SINH

VUI MÙA GIÁNG SINH

Bài số: 129
XEM BẢN NHẠC 1. Đêm thánh xa vời Chúa giáng sinhNằm trong chuồng
Bìa của VÌ TÔI CHÚA HẠ SINH

VÌ TÔI CHÚA HẠ SINH

Bài số: 136
XEM BẢN NHẠC Bầu trời nhiều sao lung linh, một vì sao chiếu sán
Bìa của VÌ YÊU NHÂN THẾ

VÌ YÊU NHÂN THẾ

Bài số: 138
XEM BẢN NHẠC Vì Cha yêu thương nhân loại nên đã ban Con Một. H
Bìa của VUA MIỀN ĐÔNG

VUA MIỀN ĐÔNG

Bài số: 161
XEM BẢN NHẠC 1. Chúng tôi vua từ miền Đông xa vời, thấy ngôi s
Bìa của VÌ QUÁ THƯƠNG NGƯỜI

VÌ QUÁ THƯƠNG NGƯỜI

Bài số: 167
XEM BẢN NHẠC 1. Vì Chúa quá xót thương người đang sống trong đ
Bìa của VÌ AI?

VÌ AI?

Bài số: 173
XEM BẢN NHẠC 1. Giê-xu vì ai huyết tuôn? Con Trời vì sao đớn đa
Bìa của VÙNG ĐỒI XA ẤY

VÙNG ĐỒI XA ẤY

Bài số: 180
XEM BẢN NHẠC Từ vùng đồi xa ấy Chúa treo thân trên thập tự g
Bìa của VINH DIỆU CHÚA PHỤC SINH

VINH DIỆU CHÚA PHỤC SINH

Bài số: 186
XEM BẢN NHẠC 1. Tôn ngợi Vua Giê-xu, phục sinh trong khải hoàn.S
Bìa của VƯỢT MỘ PHẦN TỐI TĂM

VƯỢT MỘ PHẦN TỐI TĂM

Bài số: 189
XEM BẢN NHẠC Vui thay Chúa phục sinh vinh quang với quyền năng.Xíc
Bìa của VÌ GIÊ-XU SỐNG

VÌ GIÊ-XU SỐNG

Bài số: 192
XEM BẢN NHẠC 1.Trên trời vinh quang Vua Thánh xuống gian trần, xót
Bìa của VUA SẼ ĐẾN

VUA SẼ ĐẾN

Bài số: 200
XEM BẢN NHẠC   Chúc tôn Chúa Trời, ca khen danh thánh Ngài.Yêu
Bìa của VÌ NGÀI TÔI HÁT

VÌ NGÀI TÔI HÁT

Bài số: 221
XEM BẢN NHẠC
Bìa của VỀ NHÀ CHÚA

VỀ NHÀ CHÚA

Bài số: 229
XEM BẢN NHẠC
Bìa của VỀ GẤP LÊN

VỀ GẤP LÊN

Bài số: 258
XEM BẢN NHẠC
Bìa của VỀ NGAY

VỀ NGAY

Bài số: 271
XEM BẢN NHẠC
Bìa của VÌ YÊU TÔI

VÌ YÊU TÔI

Bài số: 277
XEM BẢN NHẠC
Bìa của VINH QUANG RẠNG LÒA

VINH QUANG RẠNG LÒA

Bài số: 284
XEM BẢN NHẠC
Bìa của VỚI CẢ TRÁI TIM

VỚI CẢ TRÁI TIM

Bài số: 297
XEM BẢN NHẠC
Bìa của VINH QUANG THIÊN CHÚA

VINH QUANG THIÊN CHÚA

Bài số: 306
XEM BẢN NHẠC
Bìa của VẦNG ĐÁ MUÔN ĐỜI

VẦNG ĐÁ MUÔN ĐỜI

Bài số: 322
XEM BẢN NHẠC
Bìa của VỮNG TIẾN

VỮNG TIẾN

Bài số: 324
XEM BẢN NHẠC
Bìa của VÂNG THEO LỜI NGÀI

VÂNG THEO LỜI NGÀI

Bài số: 418
XEM BẢN NHẠC
Bìa của VỮNG TIN NƠI CHÚA

VỮNG TIN NƠI CHÚA

Bài số: 436
XEM BẢN NHẠC
Bìa của VUI BƯỚC VÀO NHÀ CHÚA

VUI BƯỚC VÀO NHÀ CHÚA

Bài số: 485
XEM BẢN NHẠC
Bìa của VÂNG THEO CHÚA

VÂNG THEO CHÚA

Bài số: 488
XEM BẢN NHẠC
Bìa của VUI THOẢ PHỤC SỰ VUA THÁNH

VUI THOẢ PHỤC SỰ VUA THÁNH

Bài số: 517
XEM BẢN NHẠC
Bìa của VỚI CẢ TẤM LÒNG

VỚI CẢ TẤM LÒNG

Bài số: 525
XEM BẢN NHẠC
Bìa của VÀO CỬA NGÀI VỚI LỜI CẢM TẠ

VÀO CỬA NGÀI VỚI LỜI CẢM TẠ

Bài số: 564
XEM BẢN NHẠC
Bìa của VỀ NHÀ CHA

VỀ NHÀ CHA

Bài số: 573
XEM BẢN NHẠC
Bìa của VIÊN NGỌC ĐẸP RÒNG

VIÊN NGỌC ĐẸP RÒNG

Bài số: 586
XEM BẢN NHẠC
Bìa của VÙN VỤT NĂM CŨ ĐÃ QUA

VÙN VỤT NĂM CŨ ĐÃ QUA

Bài số: 596
XEM BẢN NHẠC