Giải thích từ ngữ

Ca Khúc Chúc Tôn

T

THÀNH KÍNH CA NGỢI

Bài số: 4

THÀNH KHẨN TÔN THỜ

Bài số: 8

TÔN THỜ CHA

Bài số: 9

THÁNH THAY, THÁNH THAY, THÁNH THAY!

Bài số: 12

TUNG HÔ NGÀI

Bài số: 19

TÂM HỒN CHÚNG CON

Bài số: 27

TOÀN THẾ GIỚI CA NGỢI

Bài số: 30

TÔI SẼ HÁT

Bài số: 31

TÔN VINH CHA

Bài số: 41

TÔI SẼ NGỢI CA

Bài số: 51

TÔN CAO DANH GIÊ-XU

Bài số: 54

TÔN CAO DANH CHÚA

Bài số: 56

TOÀN NĂNG THAY CHÚA

Bài số: 59

TÔI SẼ ĐẾN VÀ CHÚC TỤNG

Bài số: 64

TRONG DANH GIÊ-XU

Bài số: 82

TỤNG NGỢI GIÊ-XU

Bài số: 89

TÌNH YÊU ĐỜI ĐỜI

Bài số: 104

THÁNH KHIẾT DUY NGÀI

Bài số: 105

THỜ TÔN CHÚA NHÂN TỪ

Bài số: 108

THẮM THIẾT THAY TÌNH YÊU CỦA CHRIST

Bài số: 109

TÔN CAO NGÀI

Bài số: 110

TÌNH YÊU NGÀI LỚN THAY

Bài số: 114

TÌNH CHÚA VĨNH HẰNG

Bài số: 117

TÌNH YÊU BỀN VỮNG

Bài số: 118

TÌNH YÊU CỦA NGÀI

Bài số: 120

THIÊN BINH VANG TIẾNG HÁT

Bài số: 134

TRONG MÁNG CHIÊN

Bài số: 143

THOẢ NIỀM MƠ ƯỚC

Bài số: 144

TÌNH YÊU THIÊN CHÚA

Bài số: 151

TỪ XA XƯA

Bài số: 164

THIẾU CHỖ CHO NGÀI

Bài số: 168

TA HY SINH VÌ CON HẾT

Bài số: 169

TIẾNG ĐỒI GÔ-GÔ-THA

Bài số: 171

THỐNG KHỔ TÂM

Bài số: 174

TỪ LÒNG TÔI MỘT BÀI CA MỚI

Bài số: 175

TÌNH YÊU VÔ GIÁ

Bài số: 179

THẬP TỰ XƯA

Bài số: 181

TIẾNG HÁT PHỤC SINH

Bài số: 184

THIÊN CA VÔ ĐỐI

Bài số: 191

THẦY TẾ LỄ TA

Bài số: 194

TÔN VINH GIÊ-XU

Bài số: 198

TRỞ VỀ

Bài số: 226

TỪ VỰC SÂU

Bài số: 240

TIẾNG GỌI

Bài số: 242

THẬP GIÁ NƠI CHÚA MONG ANH VỀ

Bài số: 245

TÌNH YÊU CAO QUÍ

Bài số: 262

TÌNH YÊU BAO LA

Bài số: 264

TÌNH YÊU THƯƠNG

Bài số: 265

TÌNH ÁI CHÚA GIÊ-XU

Bài số: 266

TA VẪN CHỜ

Bài số: 270

TÌNH CHÚA BAO LA

Bài số: 273

TÌNH GIÊ-XU

Bài số: 276

TÌNH YÊU CHÚA

Bài số: 282

THÁNH CHÚA SIÊU VIỆT

Bài số: 290

THỎA VUI TRONG CHÚA

Bài số: 303

TẤT CẢ THUỘC NGÀI

Bài số: 307

TÌNH YÊU NỒNG CHÁY

Bài số: 308

TỤNG CA GIÊ-XU

Bài số: 316

TÔI TIN

Bài số: 326

TRAO NIỀM TIN

Bài số: 327

THEO CHÚA

Bài số: 328

TIẾNG YÊU THƯƠNG

Bài số: 343

TRONG TAY CHÚA

Bài số: 345

TA Ở ĐÂU… NGƯƠI Ở ĐÓ…

Bài số: 351

THOẢ LÒNG

Bài số: 356

TÂM GIAO VỚI GIÊ-XU

Bài số: 367

TÔI BIẾT ĐẤNG TÔI ĐANG TIN

Bài số: 371

TẠI VẦNG ĐÁ NGẤT CAO

Bài số: 382

TÂM LINH TÔI, YÊN NINH THAY!

Bài số: 384

TA HẰNG Ở VỚI CÁC CON

Bài số: 385

TÌM CẦU CHÚA

Bài số: 410

TÔI BIẾT ĐẤNG NẮM GIỮ TƯƠNG LAI

Bài số: 413

TIẾNG ÊM DỊU

Bài số: 414

TÂM HỒN BÌNH AN

Bài số: 442

TÔI SẼ VUI MỪNG

Bài số: 448

TÔN VINH CỨU CHÚA

Bài số: 451

TỘI TÔI ĐƯỢC ĐÓNG ĐINH RỒI

Bài số: 452

TAY CHÚA NẮM TÔI

Bài số: 454

TẨY THANH CON, CHÚA ƠI!

Bài số: 455

TÂM HỒN TRONG TRẮNG

Bài số: 462

TIỆC THÁNH

Bài số: 467

TRUY NIỆM CHÚA

Bài số: 468

TIẾNG DỊU DÀNG

Bài số: 479

TRUYỀN RAO DANH CHÚA

Bài số: 489

THEO CHÚA

Bài số: 493

TÂM NGUYỆN

Bài số: 505

TÔI NGHE CHÚA GỌI

Bài số: 510

TỪ LÚC CHÍNH TÔI ĐƯỢC CỨU

Bài số: 511

THUẬN PHỤC Ý CHÚA

Bài số: 524

TA CÙNG ĐI

Bài số: 535

TÌNH YÊU THƯƠNG

Bài số: 541

TRONG TAY THÂN ÁI

Bài số: 543

TRỌN ĐỜI CON DÂNG

Bài số: 557

TẠ ƠN CHÚA

Bài số: 558

TẠ ƠN CHÚA

Bài số: 563

TẠI NHÀ CHÚA TA CÒN XA NHAU ĐÂU

Bài số: 575

THÁNH KINH MÙA HÈ PHƯỚC HẠNH

Bài số: 592

THÁNH KINH MÙA HÈ

Bài số: 594

TẾT TA

Bài số: 598

Copyright © 2011-2021