Giải thích từ ngữ

Ca Khúc Chúc Tôn

R

Bìa của RỒI ĐÂY CHÚA ĐẾN

RỒI ĐÂY CHÚA ĐẾN

Bài số: 197
XEM BẢN NHẠC 1. Dịu êm thay khi lòng biết lắng nghe Lời Chúa ph