Giải thích từ ngữ

Ca Khúc Chúc Tôn

N

NGÀI ĐƯỢC TÔN CAO

Bài số: 6

NGUYỆN CHÚA ĐƯỢC TÔN CAO

Bài số: 10

NHÌN LÊN CHA THÁNH

Bài số: 11

NGÀI LÀ THIÊN CHÚA

Bài số: 18

NGÀI LÀ VUA TRÊN MUÔN LOÀI

Bài số: 28

NGÀI LÀ CHÚA TÔI

Bài số: 38

NGỢI KHEN CHÚA GIÊ-XU

Bài số: 57

NHÓM VỚI GIÊ-XU

Bài số: 62

NGỢI KHEN VỚI CẢ TẤM LÒNG

Bài số: 75

NÀO! DÂNG VUA HIỂN VINH

Bài số: 85

NGÀI LÀ VUA CÁC VUA

Bài số: 92

NGỢI KHEN GIÊ-XU

Bài số: 95

NGỢI KHEN DANH CHA THÁNH

Bài số: 97

NGÀI LÀ VUA NĂNG QUYỀN

Bài số: 98

NGÀI ĐÁNG ĐƯỢC NGỢI KHEN

Bài số: 99

NGUYỆN TÔN VINH CHÚA

Bài số: 100

NGÀI THẬT TỐT THAY

Bài số: 115

NGUỒN CỨU GIÚP

Bài số: 128

NGƯỜI BẠN ĐÊM GIÁNG SINH

Bài số: 130

NÔ-ÊN ĐẦU TIÊN

Bài số: 141

NGƯỜI ĐÃ ĐẾN

Bài số: 145

NGUỒN TÌNH YÊU

Bài số: 149

NGÀI YÊU TÔI RẤT THIẾT THA

Bài số: 176

NGÀY CỦA CHÚA

Bài số: 203

NGỌT NGÀO THAY THÁNH LINH

Bài số: 206

NGUYỆN XIN THÁNH LINH CHÚA

Bài số: 216

NGỰ TÂM CON

Bài số: 218

NGHỈ AN BÊN GIÊ-XU

Bài số: 234

NGÀI CỨU TÔI

Bài số: 236

NIỀM VUI CỨU CHUỘC

Bài số: 243

NHÌN VUA VINH HIỂN

Bài số: 253

NHÌN XEM CỨU CHÚA SIÊU VIỆT

Bài số: 256

NGÀI LÀ AI?

Bài số: 257

NGƯỜI CHĂN DẪN DẮT

Bài số: 260

NHẠC KHÚC TUYỆT VỜI

Bài số: 278

NƠI NƯƠNG NÁU TÂM HỒN

Bài số: 279

NĂNG QUYỀN DUY NHẤT

Bài số: 286

NHƯNG TRƯỚC HẾT

Bài số: 296

NGƯỠNG VỌNG CHÚA

Bài số: 305

NGỢI CA ƠN THƯƠNG XÓT

Bài số: 309

NGỢI DANH GIÊ-XU

Bài số: 310

NGÀI LÀ DUYÊN CỚ

Bài số: 311

NGÀI LÀ VUA

Bài số: 317

NGƯỚC MẮT LÊN ĐỒI

Bài số: 321

NGUYỆN CÀNG YÊU THƯƠNG CHRIST

Bài số: 334

NHƯ Ý CHA

Bài số: 335

NƠI MÉ NƯỚC TRONG

Bài số: 336

NGUYỆN THEO GIÊ-XU

Bài số: 346

NƠI ẨN TRÚ MUÔN ĐỜI

Bài số: 352

NGÀI LÀ MUÔN NHU CẦU TÔI

Bài số: 363

NGÀI LÀ SỨC MỚI CỦA CON

Bài số: 365

NGÀI LÀ TẤT CẢ CHO TÔI

Bài số: 369

NGUỒN VUI TRONG LÒNG

Bài số: 373

NGẮM GIÊ-XU ĐỪNG XAO

Bài số: 374

NƠI NƯƠNG NÁU VỮNG BỀN

Bài số: 375

NGUYỆN CHÚA NẮM TAY TÔI

Bài số: 376

NƠI ẨN NÁU

Bài số: 412

NGUỒN AN BÌNH

Bài số: 427

NIỀM VUI TRONG CHÚA

Bài số: 430

NƠI ẨN NÁU

Bài số: 438

NGÀI DÌU DẮT TÔI

Bài số: 441

NHỜ HUYẾT CHÚA

Bài số: 465

NGUYỆN ĐỜI TÔI DÂNG CHÚA

Bài số: 473

NGUYỆN TÔI LÀM NGUỒN PHƯỚC

Bài số: 474

NGUYỆN ĐƯA DẮT BAO NGƯỜI ĐẾN NGÀI

Bài số: 483

NÀO AI HẦU VIỆC CHÚA?

Bài số: 487

NGUYỆN CẦU

Bài số: 500

NGUYỆN THEO CHÚA

Bài số: 501

NGUYỆN LÀM TÔI TỚ CHÚA

Bài số: 531

NỐI KẾT

Bài số: 546

NIỀM VINH HẠNH

Bài số: 570

NƠI VĨNH PHÚC

Bài số: 571

NHỚ ƠN CHA MẸ

Bài số: 577

NHƯ ĐÁM CƯỚI CA-NA

Bài số: 580

NGÀY VUI TRONG NĂM

Bài số: 588

NGUYỆN CHÚA ĐOÁI XEM NHÀ NÀY

Bài số: 591

NGÀY GIỜ QUA

Bài số: 597

Copyright © 2011-2021