Giải thích từ ngữ

Ca Khúc Chúc Tôn

N

Bìa của NGÀI ĐƯỢC TÔN CAO

NGÀI ĐƯỢC TÔN CAO

Bài số: 6
XEM BẢN NHẠC Hát lên lời xướng ca mừng Chúa muôn loài rất cao v
Bìa của NGUYỆN CHÚA ĐƯỢC TÔN CAO

NGUYỆN CHÚA ĐƯỢC TÔN CAO

Bài số: 10
XEM BẢN NHẠC   Lòng tạ ơn Chúa Chí Cao. Ngài luôn ở với m
Bìa của NHÌN LÊN CHA THÁNH

NHÌN LÊN CHA THÁNH

Bài số: 11
XEM BẢN NHẠC Nhìn Lên cha Thánh Lòng con khiêm cung khi nhìn lên Cha T
Bìa của NGÀI LÀ THIÊN CHÚA

NGÀI LÀ THIÊN CHÚA

Bài số: 18
XEM BẢN NHẠC   Ngài là Thiên Chúa, Đấng Chí Cao, vượt cao h
Bìa của NGÀI LÀ VUA TRÊN MUÔN LOÀI

NGÀI LÀ VUA TRÊN MUÔN LOÀI

Bài số: 28
XEM BẢN NHẠC Ngài là Vua trên muôn loài. Ngài là Chúa cả vũ tr
Bìa của NGÀI LÀ CHÚA TÔI

NGÀI LÀ CHÚA TÔI

Bài số: 38
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NGỢI KHEN CHÚA GIÊ-XU

NGỢI KHEN CHÚA GIÊ-XU

Bài số: 57
XEM BẢN NHẠC   Ngợi khen Vua muôn loài. Ngợi khen Chúa các v
Bìa của NHÓM VỚI GIÊ-XU

NHÓM VỚI GIÊ-XU

Bài số: 62
XEM BẢN NHẠC 1. Giờ ta sẽ đến nhóm với Chúa để chúc tôn Ng
Bìa của NGỢI KHEN VỚI CẢ TẤM LÒNG

NGỢI KHEN VỚI CẢ TẤM LÒNG

Bài số: 75
XEM BẢN NHẠC   Con sẽ chúc tụng với cả trái tim, con nguy
Bìa của NÀO! DÂNG VUA HIỂN VINH

NÀO! DÂNG VUA HIỂN VINH

Bài số: 85
XEM BẢN NHẠC Nào dâng Vua muôn đời hiển vinh, dâng cho Vua quyền
Bìa của NGÀI LÀ VUA CÁC VUA

NGÀI LÀ VUA CÁC VUA

Bài số: 92
XEM BẢN NHẠC Ngài là Vua trên các vua, Ngài là Vua trên các vua. Ng
Bìa của NGỢI KHEN GIÊ-XU

NGỢI KHEN GIÊ-XU

Bài số: 95
XEM BẢN NHẠC Muôn muôn dân trên đất hãy đến ngợi khen Giê-xu.
Bìa của NGỢI KHEN DANH CHA THÁNH

NGỢI KHEN DANH CHA THÁNH

Bài số: 97
XEM BẢN NHẠC 1.Ngợi khen danh Cha Thánh, hát chúc tôn Giê-xu. Lòng
Bìa của NGÀI LÀ VUA NĂNG QUYỀN

NGÀI LÀ VUA NĂNG QUYỀN

Bài số: 98
XEM BẢN NHẠC Giê-xu là Vua năng quyền, Đấng vinh hiển thay Ch
Bìa của NGÀI ĐÁNG ĐƯỢC NGỢI KHEN

NGÀI ĐÁNG ĐƯỢC NGỢI KHEN

Bài số: 99
XEM BẢN NHẠC Giê-xu là Chúa! Vui mừng hát khen ngợi Chúa tôi. L
Bìa của NGUYỆN TÔN VINH CHÚA

NGUYỆN TÔN VINH CHÚA

Bài số: 100
XEM BẢN NHẠC Nguyện tôn vinh ngợi khen danh Jêsus toàn năng, dùng
Bìa của NGÀI THẬT TỐT THAY

NGÀI THẬT TỐT THAY

Bài số: 115
XEM BẢN NHẠC 1, Ngài thật tốt thay, Ngài thật tốt thay!Ngài th
Bìa của NGUỒN CỨU GIÚP

NGUỒN CỨU GIÚP

Bài số: 128
XEM BẢN NHẠC 1. Ôi, Lạy Chúa, nguyên Đấng giúp tôi mãi, là ư
Bìa của NGƯỜI BẠN ĐÊM GIÁNG SINH

NGƯỜI BẠN ĐÊM GIÁNG SINH

Bài số: 130
XEM BẢN NHẠC 1. Hàng ngàn sao sáng hát ca ngợi khen mừng Vua Giê-x
Bìa của NÔ-ÊN ĐẦU TIÊN

NÔ-ÊN ĐẦU TIÊN

Bài số: 141
XEM BẢN NHẠC 1. Nô-ên đầu tiên thiên sứ rao truyền cho kẻ chă
Bìa của NGƯỜI ĐÃ ĐẾN

NGƯỜI ĐÃ ĐẾN

Bài số: 145
XEM BẢN NHẠC Một đêm đông Một Giê-xu hạ sinh, Người sinh ra t
Bìa của NGUỒN TÌNH YÊU

NGUỒN TÌNH YÊU

Bài số: 149
XEM BẢN NHẠC 1. Tình yêu từ Thiên Chúa dành cho thế nhân tử von
Bìa của NGÀI YÊU TÔI RẤT THIẾT THA

NGÀI YÊU TÔI RẤT THIẾT THA

Bài số: 176
XEM BẢN NHẠC 1. Hình bóng thập giá hiện rõ trong tôi, đầu Chúa
Bìa của NGÀY CỦA CHÚA

NGÀY CỦA CHÚA

Bài số: 203
XEM BẢN NHẠC Kèn vang lên trong nơi Si ôn vang tiếng nơi ngọn núi
Bìa của NGỌT NGÀO THAY THÁNH LINH

NGỌT NGÀO THAY THÁNH LINH

Bài số: 206
XEM BẢN NHẠC 1. Thần Linh Cha đến tâm này ngọt ngào thay.Con số
Bìa của NGUYỆN XIN THÁNH LINH CHÚA

NGUYỆN XIN THÁNH LINH CHÚA

Bài số: 216
XEM BẢN NHẠC Nguyện xin Thánh Linh của Chúa dẫy đầy trong tôi,
Bìa của NGỰ TÂM CON

NGỰ TÂM CON

Bài số: 218
XEM BẢN NHẠC Thần Linh Chúa Thánh, chúng con mời Ngài.Nguyền dân
Bìa của NGHỈ AN BÊN GIÊ-XU

NGHỈ AN BÊN GIÊ-XU

Bài số: 234
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NGÀI CỨU TÔI

NGÀI CỨU TÔI

Bài số: 236
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NIỀM VUI CỨU CHUỘC

NIỀM VUI CỨU CHUỘC

Bài số: 243
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NHÌN VUA VINH HIỂN

NHÌN VUA VINH HIỂN

Bài số: 253
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NHÌN XEM CỨU CHÚA SIÊU VIỆT

NHÌN XEM CỨU CHÚA SIÊU VIỆT

Bài số: 256
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NGÀI LÀ AI?

NGÀI LÀ AI?

Bài số: 257
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NGƯỜI CHĂN DẪN DẮT

NGƯỜI CHĂN DẪN DẮT

Bài số: 260
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NHẠC KHÚC TUYỆT VỜI

NHẠC KHÚC TUYỆT VỜI

Bài số: 278
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NƠI NƯƠNG NÁU TÂM HỒN

NƠI NƯƠNG NÁU TÂM HỒN

Bài số: 279
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NĂNG QUYỀN DUY NHẤT

NĂNG QUYỀN DUY NHẤT

Bài số: 286
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NHƯNG TRƯỚC HẾT

NHƯNG TRƯỚC HẾT

Bài số: 296
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NGƯỠNG VỌNG CHÚA

NGƯỠNG VỌNG CHÚA

Bài số: 305
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NGỢI CA ƠN THƯƠNG XÓT

NGỢI CA ƠN THƯƠNG XÓT

Bài số: 309
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NGỢI DANH GIÊ-XU

NGỢI DANH GIÊ-XU

Bài số: 310
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NGÀI LÀ DUYÊN CỚ

NGÀI LÀ DUYÊN CỚ

Bài số: 311
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NGÀI LÀ VUA

NGÀI LÀ VUA

Bài số: 317
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NGƯỚC MẮT LÊN ĐỒI

NGƯỚC MẮT LÊN ĐỒI

Bài số: 321
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NGUYỆN CÀNG YÊU THƯƠNG CHRIST

NGUYỆN CÀNG YÊU THƯƠNG CHRIST

Bài số: 334
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NHƯ Ý CHA

NHƯ Ý CHA

Bài số: 335
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NƠI MÉ NƯỚC TRONG

NƠI MÉ NƯỚC TRONG

Bài số: 336
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NGUYỆN THEO GIÊ-XU

NGUYỆN THEO GIÊ-XU

Bài số: 346
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NƠI ẨN TRÚ MUÔN ĐỜI

NƠI ẨN TRÚ MUÔN ĐỜI

Bài số: 352
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NGÀI LÀ MUÔN NHU CẦU TÔI

NGÀI LÀ MUÔN NHU CẦU TÔI

Bài số: 363
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NGÀI LÀ SỨC MỚI CỦA CON

NGÀI LÀ SỨC MỚI CỦA CON

Bài số: 365
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NGÀI LÀ TẤT CẢ CHO TÔI

NGÀI LÀ TẤT CẢ CHO TÔI

Bài số: 369
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NGUỒN VUI TRONG LÒNG

NGUỒN VUI TRONG LÒNG

Bài số: 373
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NGẮM GIÊ-XU ĐỪNG XAO

NGẮM GIÊ-XU ĐỪNG XAO

Bài số: 374
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NƠI NƯƠNG NÁU VỮNG BỀN

NƠI NƯƠNG NÁU VỮNG BỀN

Bài số: 375
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NGUYỆN CHÚA NẮM TAY TÔI

NGUYỆN CHÚA NẮM TAY TÔI

Bài số: 376
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NƠI ẨN NÁU

NƠI ẨN NÁU

Bài số: 412
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NGUỒN AN BÌNH

NGUỒN AN BÌNH

Bài số: 427
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NIỀM VUI TRONG CHÚA

NIỀM VUI TRONG CHÚA

Bài số: 430
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NƠI ẨN NÁU

NƠI ẨN NÁU

Bài số: 438
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NGÀI DÌU DẮT TÔI

NGÀI DÌU DẮT TÔI

Bài số: 441
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NHỜ HUYẾT CHÚA

NHỜ HUYẾT CHÚA

Bài số: 465
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NGUYỆN ĐỜI TÔI DÂNG CHÚA

NGUYỆN ĐỜI TÔI DÂNG CHÚA

Bài số: 473
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NGUYỆN TÔI LÀM NGUỒN PHƯỚC

NGUYỆN TÔI LÀM NGUỒN PHƯỚC

Bài số: 474
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NGUYỆN ĐƯA DẮT BAO NGƯỜI ĐẾN NGÀI

NGUYỆN ĐƯA DẮT BAO NGƯỜI ĐẾN NGÀI

Bài số: 483
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NÀO AI HẦU VIỆC CHÚA?

NÀO AI HẦU VIỆC CHÚA?

Bài số: 487
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NGUYỆN CẦU

NGUYỆN CẦU

Bài số: 500
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NGUYỆN THEO CHÚA

NGUYỆN THEO CHÚA

Bài số: 501
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NGUYỆN LÀM TÔI TỚ CHÚA

NGUYỆN LÀM TÔI TỚ CHÚA

Bài số: 531
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NỐI KẾT

NỐI KẾT

Bài số: 546
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NIỀM VINH HẠNH

NIỀM VINH HẠNH

Bài số: 570
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NƠI VĨNH PHÚC

NƠI VĨNH PHÚC

Bài số: 571
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NHỚ ƠN CHA MẸ

NHỚ ƠN CHA MẸ

Bài số: 577
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NHƯ ĐÁM CƯỚI CA-NA

NHƯ ĐÁM CƯỚI CA-NA

Bài số: 580
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NGÀY VUI TRONG NĂM

NGÀY VUI TRONG NĂM

Bài số: 588
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NGUYỆN CHÚA ĐOÁI XEM NHÀ NÀY

NGUYỆN CHÚA ĐOÁI XEM NHÀ NÀY

Bài số: 591
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NGÀY GIỜ QUA

NGÀY GIỜ QUA

Bài số: 597
XEM BẢN NHẠC