Giải thích từ ngữ

Ca Khúc Chúc Tôn

M

Bìa của MUÔN LOÀI THỜ TÔN

MUÔN LOÀI THỜ TÔN

Bài số: 25
XEM BẢN NHẠC     Cứu Chúa Chúng con tôn kính Chúng con tôn kín
Bìa của MUÔN DÂN CA NGỢI CHÚA

MUÔN DÂN CA NGỢI CHÚA

Bài số: 70
XEM BẢN NHẠC   1. Nào muôn dân trên đất khá ca ngợi Giê-xu
Bìa của MUÔN VẬT TỤNG CA

MUÔN VẬT TỤNG CA

Bài số: 74
XEM BẢN NHẠC   1. Tôi sẽ tụng ca vinh quang của Vua hy sinh l
Bìa của MỪNG SINH NHẬT GIÊ-XU

MỪNG SINH NHẬT GIÊ-XU

Bài số: 142
XEM BẢN NHẠC Đêm Nô-ên tưng bừng, mừng Chúa đến trong trần g
Bìa của MÔN ĐỒ TRUNG TÍN

MÔN ĐỒ TRUNG TÍN

Bài số: 147
XEM BẢN NHẠC 1. Hỡi môn đồ trung tín, dìu dắt nhau vui hát du d
Bìa của MÓN QUÀ VÔ GIÁ

MÓN QUÀ VÔ GIÁ

Bài số: 148
XEM BẢN NHẠC 1. Ngày Giáng sinh tưng bừng đến trong gia đình hân
Bìa của MỪNG ĐÊM CHÚA SINH

MỪNG ĐÊM CHÚA SINH

Bài số: 150
XEM BẢN NHẠC 1. Lòng con sung sướng vui mừng hân hoan vì đêm nay
Bìa của MỪNG SINH NHẬT GIÊ-XU

MỪNG SINH NHẬT GIÊ-XU

Bài số: 152
XEM BẢN NHẠC Chúc mừng sinh nhật Giê-xu trong mùa Giáng sinh thật
Bìa của MANG THẬP TỰ

MANG THẬP TỰ

Bài số: 177
XEM BẢN NHẠC 1. Một hôm tôi bước trên con đường vắng xa xôi,
Bìa của MONG BẠN TIN CỨU CHÚA

MONG BẠN TIN CỨU CHÚA

Bài số: 254
XEM BẢN NHẠC
Bìa của MAU ĐẾN TÔN THỜ

MAU ĐẾN TÔN THỜ

Bài số: 319
XEM BẢN NHẠC
Bìa của MỖI BƯỚC TRÊN THIÊN TRÌNH

MỖI BƯỚC TRÊN THIÊN TRÌNH

Bài số: 341
XEM BẢN NHẠC
Bìa của MỪNG VUI MỖI NGÀY

MỪNG VUI MỖI NGÀY

Bài số: 364
XEM BẢN NHẠC
Bìa của MƠ ƯỚC HẦU VIỆC CHÚA

MƠ ƯỚC HẦU VIỆC CHÚA

Bài số: 513
XEM BẢN NHẠC
Bìa của MẶT GẶP MẶT

MẶT GẶP MẶT

Bài số: 566
XEM BẢN NHẠC
Bìa của MIỀN VINH HIỂN

MIỀN VINH HIỂN

Bài số: 568
XEM BẢN NHẠC
Bìa của MẸ

MẸ

Bài số: 578
XEM BẢN NHẠC