Giải thích từ ngữ

Ca Khúc Chúc Tôn

K

Bìa của KHÁ TỤNG CA CHÚA

KHÁ TỤNG CA CHÚA

Bài số: 44
XEM BẢN NHẠC 1. Hỡi các dân khá tụng ca Chúa. Giê-hô-va nhân t
Bìa của KHÔNG AI THÁNH KHIẾT NHƯ NGÀI

KHÔNG AI THÁNH KHIẾT NHƯ NGÀI

Bài số: 119
XEM BẢN NHẠC Thật không ai thánh thiện như Chân Chúa. Thật khôn
Bìa của KÍP ĐẾN TÔN THỜ

KÍP ĐẾN TÔN THỜ

Bài số: 131
XEM BẢN NHẠC 1.Thiên thần xuống kìa ánh sáng huy hoàng, lướt kh
Bìa của KHI CHÚA VÀO ĐỜI

KHI CHÚA VÀO ĐỜI

Bài số: 158
XEM BẢN NHẠC 1. Trần gian tăm tối tìm đâu thấy niềm vui.Sầu t
Bìa của KHÔNG CHỖ TRONG QUÁN

KHÔNG CHỖ TRONG QUÁN

Bài số: 159
XEM BẢN NHẠC 1. Nào phòng đẹp chốn sang giàu, nào giường nệm
Bìa của KHÚC KIM CẦM

KHÚC KIM CẦM

Bài số: 195
XEM BẢN NHẠC 1. Réo rắt bấy khúc kim cầm, sứ thánh ca ly kỳ.C
Bìa của KHI ĐỐI DIỆN VỚI NGÀI

KHI ĐỐI DIỆN VỚI NGÀI

Bài số: 196
XEM BẢN NHẠC Lúc Chúa tái lâm từ trời, chính tôi đối mặt Ng
Bìa của KHÔNG BỞI VIỆC LÀM

KHÔNG BỞI VIỆC LÀM

Bài số: 208
XEM BẢN NHẠC Này người ơi, ấy chẳng phải bởi việc làm của
Bìa của KHÔNG BỞI QUYỀN

KHÔNG BỞI QUYỀN

Bài số: 209
XEM BẢN NHẠC Các con ơi! Các con ơi! Không phải do quyền thế hay
Bìa của KHÔNG GÌ KHÓ CHO NGÀI!

KHÔNG GÌ KHÓ CHO NGÀI!

Bài số: 210
XEM BẢN NHẠC Kỳ diệu thay, Đấng đã dựng thế gian do lòng yêu
Bìa của KHÔNG BỞI QUYỀN THẾ

KHÔNG BỞI QUYỀN THẾ

Bài số: 211
XEM BẢN NHẠC Không bởi từ quyền thế nữa, nhưng do Thánh Linh n
Bìa của KHI CHÚA VÔ LÒNG

KHI CHÚA VÔ LÒNG

Bài số: 213
XEM BẢN NHẠC 1. Lòng con luôn thiết tha ước mơ chan hoà được t
Bìa của KHÔNG AI NGOÀI CHÚA

KHÔNG AI NGOÀI CHÚA

Bài số: 263
XEM BẢN NHẠC
Bìa của KHÚC HÁT TÂM LINH

KHÚC HÁT TÂM LINH

Bài số: 289
XEM BẢN NHẠC
Bìa của KHÁT KHAO DÒNG NƯỚC

KHÁT KHAO DÒNG NƯỚC

Bài số: 360
XEM BẢN NHẠC
Bìa của KÍP BƯỚC TRONG Ý CHA

KÍP BƯỚC TRONG Ý CHA

Bài số: 362
XEM BẢN NHẠC
Bìa của KHI ĐÊM QUA RỒI

KHI ĐÊM QUA RỒI

Bài số: 368
XEM BẢN NHẠC
Bìa của KHI GIÊ-XU SỐNG TRONG TÂM

KHI GIÊ-XU SỐNG TRONG TÂM

Bài số: 379
XEM BẢN NHẠC
Bìa của KHIÊM NHU TRONG CHÚA

KHIÊM NHU TRONG CHÚA

Bài số: 540
XEM BẢN NHẠC
Bìa của KHÚC CA CẢM TẠ

KHÚC CA CẢM TẠ

Bài số: 582
XEM BẢN NHẠC