Giải thích từ ngữ

Ca Khúc Chúc Tôn

H

Bìa của HÃY TÔN CAO CHÚA

HÃY TÔN CAO CHÚA

Bài số: 7
XEM BẢN NHẠC   Cùng nhau tôn cao danh Chúa. Cùng nhau tôn cao danh
Bìa của HÔ-SA-NA

HÔ-SA-NA

Bài số: 14
XEM BẢN NHẠC  Hô-sa-na! Hô-sa-na! Hô-sa-na ! Ca ngợi Vua hiển vi
Bìa của HÃY ĐẾN VỚI NGÀI

HÃY ĐẾN VỚI NGÀI

Bài số: 16
XEM BẢN NHẠC   Hãy đến với Ngài, muôn muôn người yêu Chúa
Bìa của HÁT HA-LÊ-LU-GIA

HÁT HA-LÊ-LU-GIA

Bài số: 33
XEM BẢN NHẠC Hát lên suy tôn ca ngợi Chúa Cha.(Hát lên suy tôn ca
Bìa của HA-LÊ-LU-GIA! TÔN CAO CHÚA

HA-LÊ-LU-GIA! TÔN CAO CHÚA

Bài số: 34
XEM BẢN NHẠC Giê-hô-va, danh Chúa được tôn cao Vua trên muôn vua,
Bìa của HÃY HÁT LÊN!

HÃY HÁT LÊN!

Bài số: 45
XEM BẢN NHẠC Hãy hát ca ngợi Chúa chúc tán Ngài. Hãy hát ca ngợ
Bìa của HA-LÊ-LU-GIA

HA-LÊ-LU-GIA

Bài số: 50
XEM BẢN NHẠC   Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-l
Bìa của HÃY VỖ TAY LÊN

HÃY VỖ TAY LÊN

Bài số: 68
XEM BẢN NHẠC   Muôn dân mau vỗ tay ngợi khen Cha. Ta mau vang l
Bìa của HA-LÊ-LU-GIA

HA-LÊ-LU-GIA

Bài số: 73
XEM BẢN NHẠC Ha-lê-lu, Ha-lê-lu, Ha-lê-lu, Ha-lê-lu-gia! Kính khen Gi
Bìa của HA-LÊ-LU-GIA! GIÊ-XU LÀ VUA

HA-LÊ-LU-GIA! GIÊ-XU LÀ VUA

Bài số: 78
XEM BẢN NHẠC   Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Ngài là Chúa trên tr
Bìa của HÁT KHEN GIÊ-XU

HÁT KHEN GIÊ-XU

Bài số: 86
XEM BẢN NHẠC   Nguyện xin thiên ân của Chúa Trời sẽ ban ch
Bìa của HÔ-SA-NA

HÔ-SA-NA

Bài số: 135
XEM BẢN NHẠC Hô-sa-na! Hô-sa-na! Vang vang tiếng hoan ca đón mừng m
Bìa của HA-LÊ-LU-GIA! GIÊ-XU ĐẾN

HA-LÊ-LU-GIA! GIÊ-XU ĐẾN

Bài số: 139
XEM BẢN NHẠC 1. Đêm nao khi xưa muôn thiên sứ đã hát: An bình ch
Bìa của HỨA NGÔN TÌNH THƯƠNG

HỨA NGÔN TÌNH THƯƠNG

Bài số: 160
XEM BẢN NHẠC 1. Lời hứa ban cho nhân loại đang sống trong trần
Bìa của HA-LÊ-LU-GIA! GIÊ-XU SẼ TÁI LÂM

HA-LÊ-LU-GIA! GIÊ-XU SẼ TÁI LÂM

Bài số: 204
XEM BẢN NHẠC Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia! Giê-xu sẽ đến vui mừng t
Bìa của HA-LÊ-LU-GIA! HÃY HÁT LÊN!

HA-LÊ-LU-GIA! HÃY HÁT LÊN!

Bài số: 246
XEM BẢN NHẠC
Bìa của HÃY TIN NƠI NGÀI

HÃY TIN NƠI NGÀI

Bài số: 247
XEM BẢN NHẠC
Bìa của HÁT NHƯ ĐA-VÍT

HÁT NHƯ ĐA-VÍT

Bài số: 288
XEM BẢN NHẠC
Bìa của HÁT VÌ GIÊ-XU

HÁT VÌ GIÊ-XU

Bài số: 291
XEM BẢN NHẠC
Bìa của HÁT LÊN NÀO!

HÁT LÊN NÀO!

Bài số: 292
XEM BẢN NHẠC
Bìa của HÃY CA HÁT LÊN!

HÃY CA HÁT LÊN!

Bài số: 295
XEM BẢN NHẠC
Bìa của HẰNG NGÀY TÔI HÁT LỜI NGỢI CA

HẰNG NGÀY TÔI HÁT LỜI NGỢI CA

Bài số: 299
XEM BẢN NHẠC
Bìa của HƯỚNG VỀ CHÚA

HƯỚNG VỀ CHÚA

Bài số: 300
XEM BẢN NHẠC
Bìa của HÃY NGỢI KHEN CHÚA

HÃY NGỢI KHEN CHÚA

Bài số: 318
XEM BẢN NHẠC
Bìa của HÃY TIN

HÃY TIN

Bài số: 434
XEM BẢN NHẠC
Bìa của HUYẾT CHIÊN CON

HUYẾT CHIÊN CON

Bài số: 459
XEM BẢN NHẠC
Bìa của HÃY YÊU THƯƠNG NHAU

HÃY YÊU THƯƠNG NHAU

Bài số: 466
XEM BẢN NHẠC
Bìa của HÃY NÊN THÁNH

HÃY NÊN THÁNH

Bài số: 471
XEM BẢN NHẠC
Bìa của HĂNG SAY CÙNG ĐI

HĂNG SAY CÙNG ĐI

Bài số: 480
XEM BẢN NHẠC
Bìa của HÃY DÂNG LÒNG CON

HÃY DÂNG LÒNG CON

Bài số: 516
XEM BẢN NHẠC
Bìa của HÃY THEO TA

HÃY THEO TA

Bài số: 526
XEM BẢN NHẠC
Bìa của HIỆP MỘT

HIỆP MỘT

Bài số: 545
XEM BẢN NHẠC
Bìa của HÃY LÀM KHI CÒN BAN NGÀY

HÃY LÀM KHI CÒN BAN NGÀY

Bài số: 549
XEM BẢN NHẠC
Bìa của HÂN HOAN THAY CHÚA TÔI

HÂN HOAN THAY CHÚA TÔI

Bài số: 551
XEM BẢN NHẠC
Bìa của HÃY ĐẾM CÁC ƠN CHÚA BAN

HÃY ĐẾM CÁC ƠN CHÚA BAN

Bài số: 555
XEM BẢN NHẠC
Bìa của HẠNH PHÚC LỨA ĐÔI

HẠNH PHÚC LỨA ĐÔI

Bài số: 583
XEM BẢN NHẠC
Bìa của HÔN NHẬT

HÔN NHẬT

Bài số: 584
XEM BẢN NHẠC