Giải thích từ ngữ

Ca Khúc Chúc Tôn

G

Bìa của GIÊ-XU, CON TÔN THỜ NGÀI

GIÊ-XU, CON TÔN THỜ NGÀI

Bài số: 77
XEM BẢN NHẠC   Giê-xu, con tôn thờ Ngài. Giê-xu, con tôn thờ
Bìa của GIÊ-XU! DANH TRÊN MUÔN DANH

GIÊ-XU! DANH TRÊN MUÔN DANH

Bài số: 93
XEM BẢN NHẠC Giê-xu, Danh uy nghi cao sang trên muôn loài. Ô! Giê-xu,
Bìa của GIÊ-XU KHÔNG ĐỔI THAY

GIÊ-XU KHÔNG ĐỔI THAY

Bài số: 101
XEM BẢN NHẠC Giê xu không đổi thay. Giê xu không đổi thay. Trời
Bìa của GIÊ-XU, NGUYỆN MẾN YÊU NGÀI

GIÊ-XU, NGUYỆN MẾN YÊU NGÀI

Bài số: 103
XEM BẢN NHẠC   Giê xu nguyện mến yêu Ngài, con xin quỳ xuống
Bìa của GIÊ-XU ĐẸP THAY!

GIÊ-XU ĐẸP THAY!

Bài số: 106
XEM BẢN NHẠC 1. Giê xu đẹp thay! Ôi, Vua thiên nhiên giới nay! Co
Bìa của GIỜ ĐƯỢC CHIÊM NGƯỠNG THẬP GIÁ

GIỜ ĐƯỢC CHIÊM NGƯỠNG THẬP GIÁ

Bài số: 178
XEM BẢN NHẠC 1.Giờ được chiêm ngưỡng thập giá quí hoá, nơi
Bìa của GIÊ-XU, ĐẤNG SỐNG

GIÊ-XU, ĐẤNG SỐNG

Bài số: 190
XEM BẢN NHẠC 1. Trời ban trưa nắng soi trên ngọn đồi, Chúa Giê
Bìa của GIÊ-HÔ-VA SẼ XÂY GIÊ-RU-SA-LEM

GIÊ-HÔ-VA SẼ XÂY GIÊ-RU-SA-LEM

Bài số: 202
XEM BẢN NHẠC Giê-hô-va sẽ xây Giê-ru-sa-lem.Giê-hô-va sẽ xây Gi
Bìa của GIÓ THÁNH LINH

GIÓ THÁNH LINH

Bài số: 214
XEM BẢN NHẠC Tôi xin gió Thánh Linh, gió Thánh Linh vô lòng.Giê-xu
Bìa của GIÊ-XU KHÔNG BỎ QUA

GIÊ-XU KHÔNG BỎ QUA

Bài số: 228
XEM BẢN NHẠC
Bìa của GIÊ-XU LÀ…

GIÊ-XU LÀ…

Bài số: 230
XEM BẢN NHẠC
Bìa của GẶP GỠ CHÚA GIÊ-XU

GẶP GỠ CHÚA GIÊ-XU

Bài số: 233
XEM BẢN NHẠC
Bìa của GIÊ-XU, ĐẤNG CHĂN CHIÊN

GIÊ-XU, ĐẤNG CHĂN CHIÊN

Bài số: 239
XEM BẢN NHẠC
Bìa của GIÊ-XU BÊN TÔI

GIÊ-XU BÊN TÔI

Bài số: 267
XEM BẢN NHẠC
Bìa của GIÊ-XU YÊU TÔI

GIÊ-XU YÊU TÔI

Bài số: 275
XEM BẢN NHẠC
Bìa của GIÊ-XU HẰNG YÊU MẾN TÔI

GIÊ-XU HẰNG YÊU MẾN TÔI

Bài số: 280
XEM BẢN NHẠC
Bìa của GIÊ-XU, NGUỒN VUI VẺ CHO MỌI LÒNG

GIÊ-XU, NGUỒN VUI VẺ CHO MỌI LÒNG

Bài số: 320
XEM BẢN NHẠC
Bìa của GIÊ-XU, CHÍNH NGÀI!

GIÊ-XU, CHÍNH NGÀI!

Bài số: 354
XEM BẢN NHẠC
Bìa của GIÊ-HÔ-VA XIN DẮT TÔI

GIÊ-HÔ-VA XIN DẮT TÔI

Bài số: 366
XEM BẢN NHẠC
Bìa của GIÊ-XU

GIÊ-XU

Bài số: 396
XEM BẢN NHẠC
Bìa của GIÊ-XU LÀ BẠN THẬT

GIÊ-XU LÀ BẠN THẬT

Bài số: 402
XEM BẢN NHẠC
Bìa của GIÊ-XU QUYỀN NĂNG

GIÊ-XU QUYỀN NĂNG

Bài số: 404
XEM BẢN NHẠC
Bìa của GIÊ-XU CỨU TÔI

GIÊ-XU CỨU TÔI

Bài số: 405
XEM BẢN NHẠC
Bìa của GIÊ-HÔ-VA DI-RÊ

GIÊ-HÔ-VA DI-RÊ

Bài số: 421
XEM BẢN NHẠC
Bìa của GIÊ-XU BÊN TÔI

GIÊ-XU BÊN TÔI

Bài số: 439
XEM BẢN NHẠC
Bìa của GIÊ-XU ƠI! CON YÊU NGÀI

GIÊ-XU ƠI! CON YÊU NGÀI

Bài số: 440
XEM BẢN NHẠC
Bìa của GIÊ-XU TRUYỀN BẠN MÌNH SOI SÁNG

GIÊ-XU TRUYỀN BẠN MÌNH SOI SÁNG

Bài số: 481
XEM BẢN NHẠC
Bìa của GIÊ-XU CHỌN TÔI

GIÊ-XU CHỌN TÔI

Bài số: 482
XEM BẢN NHẠC
Bìa của GIÊ-XU LÀ CHÚA TÔI

GIÊ-XU LÀ CHÚA TÔI

Bài số: 506
XEM BẢN NHẠC
Bìa của GIÚP AI ĐANG BĂN KHOĂN

GIÚP AI ĐANG BĂN KHOĂN

Bài số: 528
XEM BẢN NHẠC
Bìa của GÁNH LÚA VỀ

GÁNH LÚA VỀ

Bài số: 530
XEM BẢN NHẠC
Bìa của GIỜ DANH SÁCH TUYÊN ĐỌC

GIỜ DANH SÁCH TUYÊN ĐỌC

Bài số: 569
XEM BẢN NHẠC
Bìa của GIÊ-XU LÀ MÙA XUÂN

GIÊ-XU LÀ MÙA XUÂN

Bài số: 599
XEM BẢN NHẠC