Giải thích từ ngữ

Ca Khúc Chúc Tôn

B

Bìa của BÀI CA NGỢI KHEN

BÀI CA NGỢI KHEN

Bài số: 1
XEM BẢN NHẠC Hãy đưa tay lên hướng về nơi thánh và ngợi khen Gi
Bìa của BÀI CA CHIẾN THẮNG

BÀI CA CHIẾN THẮNG

Bài số: 46
XEM BẢN NHẠC   Trần gian ơi! Hãy vỗ tay vui, hát tôn vinh Ch
Bìa của BÀI CA CHÚC TỤNG

BÀI CA CHÚC TỤNG

Bài số: 52
XEM BẢN NHẠC   Cất tiếng ca khen danh Ngài muôn đời giữa c
Bìa của BÀI CA MÁNG CỎ

BÀI CA MÁNG CỎ

Bài số: 133
XEM BẢN NHẠC 1. Chúa Thánh giáng sinh nơi máng chiên cô đơn nghèo
Bìa của BÌNH AN CHO LOÀI NGƯỜI

BÌNH AN CHO LOÀI NGƯỜI

Bài số: 162
XEM BẢN NHẠC 1. Hòa bình dưới đất hỉ hân cho người vì hôm n
Bìa của BÊN KIA HOÀNG HÔN

BÊN KIA HOÀNG HÔN

Bài số: 199
XEM BẢN NHẠC 1. Hoàng hôn buông khắp nơi, ô bình minh sáng tươi,
Bìa của BÓNG TỐI QUA KHI BÌNH MINH ĐẾN

BÓNG TỐI QUA KHI BÌNH MINH ĐẾN

Bài số: 201
XEM BẢN NHẠC   1. Mừng vui ca hát lên hỡi người khách nơi tr
Bìa của BỞI THẦN TA

BỞI THẦN TA

Bài số: 219
XEM BẢN NHẠC 1. Có núi ngăn trở hành trình con chăng? Núi nhọn v
Bìa của BẠN DÀNH CHỖ CHO GIÊ-XU CHƯA?

BẠN DÀNH CHỖ CHO GIÊ-XU CHƯA?

Bài số: 227
XEM BẢN NHẠC
Bìa của BÀI CA NGUYỆN CẦU

BÀI CA NGUYỆN CẦU

Bài số: 313
XEM BẢN NHẠC
Bìa của BÀN TAY DÂNG LÊN

BÀN TAY DÂNG LÊN

Bài số: 347
XEM BẢN NHẠC
Bìa của BÀN TAY MANG DẤU ĐINH

BÀN TAY MANG DẤU ĐINH

Bài số: 357
XEM BẢN NHẠC
Bìa của BIẾT NGÀI LÀ CHÚA

BIẾT NGÀI LÀ CHÚA

Bài số: 358
XEM BẢN NHẠC
Bìa của BÌNH AN

BÌNH AN

Bài số: 403
XEM BẢN NHẠC
Bìa của BIẾT NHIỀU HƠN VỀ GIÊ-XU

BIẾT NHIỀU HƠN VỀ GIÊ-XU

Bài số: 435
XEM BẢN NHẠC
Bìa của BÊN CHA

BÊN CHA

Bài số: 445
XEM BẢN NHẠC
Bìa của BÀI CA TÂM LINH

BÀI CA TÂM LINH

Bài số: 478
XEM BẢN NHẠC
Bìa của BƯỚC TRONG ĐƯỜNG CHÚA

BƯỚC TRONG ĐƯỜNG CHÚA

Bài số: 484
XEM BẢN NHẠC
Bìa của BIẾT GIÊ-XU VÀ TRUYỀN BÁ DANH NGÀI

BIẾT GIÊ-XU VÀ TRUYỀN BÁ DANH NGÀI

Bài số: 533
XEM BẢN NHẠC
Bìa của BỐN PHƯƠNG MỘT NHÀ

BỐN PHƯƠNG MỘT NHÀ

Bài số: 542
XEM BẢN NHẠC
Bìa của BÊN NHAU SUM VẦY

BÊN NHAU SUM VẦY

Bài số: 544
XEM BẢN NHẠC
Bìa của BƯỚC LÊN THIÊN ĐÀNG

BƯỚC LÊN THIÊN ĐÀNG

Bài số: 567
XEM BẢN NHẠC
Bìa của BẤT DẠ THÀNH

BẤT DẠ THÀNH

Bài số: 574
XEM BẢN NHẠC
Bìa của BÌNH MINH ĐÃ ĐẾN

BÌNH MINH ĐÃ ĐẾN

Bài số: 595
XEM BẢN NHẠC