Giải thích từ ngữ

4 câu

Cúi Xin Vua Thánh Ngự Lai

Tác giả soạn nhạc: Felice de Giardini
Bài số: 1

Ngợi Giê-hô-va Thánh Đế

Tác giả soạn nhạc: Meyer Lyon
Bài số: 3

Muôn Dân Trên Hoàn Cầu Nên Ca Xướng

Tác giả soạn nhạc: Louis Bourgeols
Bài số: 5

Ước Thuật Chuyện Tuyệt Đối

Viết bởi W. A. Mozart
Bài số: 9

Nguyện Tụng Ngợi Chiên Con Thánh

Viết bởi George J. Elvey
Bài số: 10

Ngợi Khen Cứu Chúa

Viết bởi James McGranahan
Bài số: 11

Danh Chúa Jêsus

Viết bởi E. S. Lorenz
Bài số: 16

Danh Yêu Quí

Viết bởi William B. Bradbury
Bài số: 18

TÔN CAO DANH CHÚA

Bài số: 56

CÙNG CHÚC TÔN NGÀI

Bài số: 63

MUÔN DÂN CA NGỢI CHÚA

Bài số: 70

DANH CHÚA DIỆU KỲ

Bài số: 72

CHÚA VẪN YÊU THƯƠNG

Bài số: 112

NGÀI THẬT TỐT THAY

Bài số: 115

NGƯỜI BẠN ĐÊM GIÁNG SINH

Bài số: 130

KÍP ĐẾN TÔN THỜ

Bài số: 131

PHƯỚC CHO NHÂN LOẠI

Bài số: 137

MÔN ĐỒ TRUNG TÍN

Bài số: 147

Ô, BẾT-LÊ-HEM ẤP NHỎ!

Bài số: 157

KHI CHÚA VÀO ĐỜI

Bài số: 158

VUA MIỀN ĐÔNG

Bài số: 161

TA HY SINH VÌ CON HẾT

Bài số: 169

SUY NIỆM TÌNH YÊU

Bài số: 170

MANG THẬP TỰ

Bài số: 177

THẦY TẾ LỄ TA

Bài số: 194

BỞI THẦN TA

Bài số: 219

Copyright © 2012-2022