Giải thích từ ngữ

1 câu

Bìa của VÌ YÊU NHÂN THẾ

VÌ YÊU NHÂN THẾ

Bài số: 138
XEM BẢN NHẠC Vì Cha yêu thương nhân loại nên đã ban Con Một. H
Bìa của MỪNG SINH NHẬT GIÊ-XU

MỪNG SINH NHẬT GIÊ-XU

Bài số: 142
XEM BẢN NHẠC Đêm Nô-ên tưng bừng, mừng Chúa đến trong trần g
Bìa của NGƯỜI ĐÃ ĐẾN

NGƯỜI ĐÃ ĐẾN

Bài số: 145
XEM BẢN NHẠC Một đêm đông Một Giê-xu hạ sinh, Người sinh ra t
Bìa của MỪNG SINH NHẬT GIÊ-XU

MỪNG SINH NHẬT GIÊ-XU

Bài số: 152
XEM BẢN NHẠC Chúc mừng sinh nhật Giê-xu trong mùa Giáng sinh thật
Bìa của CA CHÚC GIÁNG SINH

CA CHÚC GIÁNG SINH

Bài số: 156
XEM BẢN NHẠC Mừng anh vui Giáng Sinh trong hoà bình.Mừng anh vui Gi
Bìa của THIẾU CHỖ CHO NGÀI

THIẾU CHỖ CHO NGÀI

Bài số: 168
XEM BẢN NHẠC Thiếu chỗ cho Ngài: "Khách quá nhiều trong hôm nay!"
Bìa của VÙNG ĐỒI XA ẤY

VÙNG ĐỒI XA ẤY

Bài số: 180
XEM BẢN NHẠC Từ vùng đồi xa ấy Chúa treo thân trên thập tự g
Bìa của VƯỢT MỘ PHẦN TỐI TĂM

VƯỢT MỘ PHẦN TỐI TĂM

Bài số: 189
XEM BẢN NHẠC Vui thay Chúa phục sinh vinh quang với quyền năng.Xíc
Bìa của THIÊN CA VÔ ĐỐI

THIÊN CA VÔ ĐỐI

Bài số: 191
XEM BẢN NHẠC Vầng đá trước mộ thiên sứ lăn rồi, ta hát mộ
Bìa của KHI ĐỐI DIỆN VỚI NGÀI

KHI ĐỐI DIỆN VỚI NGÀI

Bài số: 196
XEM BẢN NHẠC Lúc Chúa tái lâm từ trời, chính tôi đối mặt Ng
Bìa của VUA SẼ ĐẾN

VUA SẼ ĐẾN

Bài số: 200
XEM BẢN NHẠC   Chúc tôn Chúa Trời, ca khen danh thánh Ngài.Yêu
Bìa của GIÊ-HÔ-VA SẼ XÂY GIÊ-RU-SA-LEM

GIÊ-HÔ-VA SẼ XÂY GIÊ-RU-SA-LEM

Bài số: 202
XEM BẢN NHẠC Giê-hô-va sẽ xây Giê-ru-sa-lem.Giê-hô-va sẽ xây Gi
Bìa của NGÀY CỦA CHÚA

NGÀY CỦA CHÚA

Bài số: 203
XEM BẢN NHẠC Kèn vang lên trong nơi Si ôn vang tiếng nơi ngọn núi
Bìa của HA-LÊ-LU-GIA! GIÊ-XU SẼ TÁI LÂM

HA-LÊ-LU-GIA! GIÊ-XU SẼ TÁI LÂM

Bài số: 204
XEM BẢN NHẠC Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia! Giê-xu sẽ đến vui mừng t
Bìa của NGỌT NGÀO THAY THÁNH LINH

NGỌT NGÀO THAY THÁNH LINH

Bài số: 206
XEM BẢN NHẠC 1. Thần Linh Cha đến tâm này ngọt ngào thay.Con số
Bìa của KHÔNG BỞI VIỆC LÀM

KHÔNG BỞI VIỆC LÀM

Bài số: 208
XEM BẢN NHẠC Này người ơi, ấy chẳng phải bởi việc làm của
Bìa của KHÔNG BỞI QUYỀN

KHÔNG BỞI QUYỀN

Bài số: 209
XEM BẢN NHẠC Các con ơi! Các con ơi! Không phải do quyền thế hay
Bìa của KHÔNG GÌ KHÓ CHO NGÀI!

KHÔNG GÌ KHÓ CHO NGÀI!

Bài số: 210
XEM BẢN NHẠC Kỳ diệu thay, Đấng đã dựng thế gian do lòng yêu
Bìa của KHÔNG BỞI QUYỀN THẾ

KHÔNG BỞI QUYỀN THẾ

Bài số: 211
XEM BẢN NHẠC Không bởi từ quyền thế nữa, nhưng do Thánh Linh n
Bìa của XIN LINH GIÊ-HÔ-VA

XIN LINH GIÊ-HÔ-VA

Bài số: 212
XEM BẢN NHẠC Xin Linh Giê-hô-va muôn thuở, đến ngự tâm đây.Xin
Bìa của GIÓ THÁNH LINH

GIÓ THÁNH LINH

Bài số: 214
XEM BẢN NHẠC Tôi xin gió Thánh Linh, gió Thánh Linh vô lòng.Giê-xu
Bìa của LẮNG NGHE TIẾNG CHÚA

LẮNG NGHE TIẾNG CHÚA

Bài số: 215
XEM BẢN NHẠC Bạn thân mến, tiếng Chúa phán rất êm dịu, rất
Bìa của NGUYỆN XIN THÁNH LINH CHÚA

NGUYỆN XIN THÁNH LINH CHÚA

Bài số: 216
XEM BẢN NHẠC Nguyện xin Thánh Linh của Chúa dẫy đầy trong tôi,
Bìa của XIN THẦN LINH ĐẾN TRONG CON

XIN THẦN LINH ĐẾN TRONG CON

Bài số: 217
XEM BẢN NHẠC Thần Linh xin đến đây, đến trong tâm khảm con.Xin
Bìa của NGỰ TÂM CON

NGỰ TÂM CON

Bài số: 218
XEM BẢN NHẠC Thần Linh Chúa Thánh, chúng con mời Ngài.Nguyền dân