Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Tôn Vinh Thờ Phượng
Nhịp: 4/4
Bài số: 68
Hợp âm: (Bm)
Ghi chú:
XEM BẢN NHẠC

 

Muôn dân mau vỗ tay ngợi khen Cha.

Ta mau vang lên muôn tiếng thắng trận cho Ngài.

Muôn dân mau vỗ tay ngợi khen Cha.

Ta mau vang lên muôn tiếng thắng trận cho Vua.

 

Nào đồng chúc tụng ngợi khen Ngài nay.

Hát chúc tán Chúa ta ca khen dâng lên Vua Trời.

Vì Giê-xu là Chúa là Vua của cả trần gian.

Hát chúc tán Chúa với tấm lòng kính yêu Ngài.

 

 

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Hợp ca   Ngợi khen  

Copyright © 2011-2021