Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Tôn Vinh Thờ Phượng
Nhịp: 3/4
Bài số: 64
Hợp âm: (D)
Ghi chú:
XEM BẢN NHẠC

 

Quỳ tôn kính trước Vua Thánh tìm gặp chính Vua Giê-xu.

Niềm vui dâng lên khi chính Chúa hiện diện.

Không chi sánh với Chúa Giê-xu ta, không ai bằng Giê-xu.

Lòng tôi thoả thích hát chúc tôn thờ Giê-xu.

 

 

Những bài có cùng thể loại: Ngợi khen   Hợp ca   1 câu   Ngợi khen Đấng Christ  

Copyright © 2011-2021