Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Tôn Vinh Thờ Phượng
Nhịp: 4/4
Bài số: 46
Hợp âm: (C)
Ghi chú:
XEM BẢN NHẠC

 

Trần gian ơi! Hãy vỗ tay vui,

hát tôn vinh Chúa bằng một bài hát thắng trận.

Trần gian ơi! Hãy vỗ tay vui,

hát tôn vinh Chúa một bài ca chiến thắng!

 

Hô-sa-na! Hô-sa-na!

Hát tôn vinh Chúa bằng một bài hát thắng trận!

 

Reo mừng Chúa Trời!

Hát tôn vinh Chúa một bài ca chiến thắng!

Những bài có cùng thể loại: Song ca   Ngợi khen   1 câu  

Copyright © 2011-2021