Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Cung hiến
Bài số: 25
Ghi chú:
XEM BẢN NHẠC

 

 

Cứu Chúa Chúng con tôn kính

Chúng con tôn kính Ngài,

Cứu Chúa ca ngợi danh Thánh ca ngợi danh Thánh

Tình yêu bất biến không thay dời,

cùng thờ tôn Chúa của muôn loài.

Cùng ngợi khen chúc tán danh Ngài. A-men.

 

 

Copyright © 2011-2021