Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 23
Ghi chú:

Name Play
1-Soprano

Lời Bài Hát

DÂNG LÊN CHA

Dâng lên Cha lời ngợi ca thành tâm kính mến,

danh Chúa khắp nơi hãy nêu cao rạng ngời.

Dâng lên Cha lời ngợi ca thành tâm kính mến,

danh Chúa khắp nơi hãy nêu cao rạng ngời.

Ha-lê-lu-gia, dâng lên Cha.

Ha-lê-lu-gia, dâng tôn thờ.

 

 

Copyright © 2012-2022