Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Tôn Vinh Thờ Phượng
Nhịp: 4/4
Bài số: 15
Hợp âm: (Bb)
Ghi chú:
XEM BẢN NHẠC

Vinh quang thay Chúa Trời.

Vinh quang Vua muôn loài.

Vinh quang thay Chúa Trời.

Quyền năng Chúa khắp mọi nơi.

Danh uy quyền của Ngài.

Danh cao sang Vua Trời.

Danh uy quyền của Ngài.

Quyền năng Chúa khắp mọi nơi.

Ngài trên hết muôn người,

cao hơn cả danh xưng của loài người.

Quyền năng lớn thay Ngài,

tạo nên mọi loài mọi thú cho nhân gian.

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Hợp ca   Ngợi khen  

Copyright © 2011-2021