Giải thích từ ngữ

Trương Văn Xê

Trương Văn  Xê

Các tác phẩm cùng tác giả

Gặp Chúa

Tác giả soạn nhạc: Trương Văn Xê

Nền Hội Thánh Vững Bền

Tác giả soạn nhạc: Trương Văn Xê

Ơn Càng Thêm Ơn

Tác giả soạn nhạc: Trương Văn Xê

Sống Bởi Đức Tin

Tác giả soạn nhạc: Trương Văn Xê

Sống Trong Lẽ Thật

Tác giả soạn nhạc: Trương Văn Xê

Tạ Ơn Trong Nhà Chúa

Tác giả soạn nhạc: Trương Văn Xê

Vì Chúa Thương Người

Tác giả soạn nhạc: Trương Văn Xê