Giải thích từ ngữ

Bài Ca Mới


Những Bài Ca Mới

Xin giới thiệu cùng quí vị mục SÁNG TÁC MỚI do các con cái Chúa khắp nơi gởi tác phẩm của mình đến cho THÁNH CA TIN LÀNH ONLINE. 

Cảm tạ Chúa ban cho các con cái Ngài ân tứ sáng tác những bài ca mới để tôn vinh Chúa, gây dựng lẫn nhau và sẵn lòng chia sẻ đến mọi người những bài ca mới của mình. 

Nếu quí vị nào muốn gởi tác phẩm của mình cho Thánh Ca Tin Lành Online xin gởi sản phẩm dưới các dạng sau đây:
  • File soạn thảo trên các chương trình biên soạn nhạc (ví dụ Encore, Finale, Sibelius, Lime, GuitarPro...)
  • File Audio, soundtrack (mp3, wav...) (chú ý chất lượng tương đối)
  • File PDF và file văn bản (TEXT) của bài hát.
Mọi thông tin xin gởi về địa chỉ email Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Chân thành cảm ơn.


TÁC GIẢ
Nehemiah
Samuel Pan
Hồng Phước
Đại Thắng
Dương Thanh
Hoa Phụng Tiên
Trương Văn Xê
Nguyễn Thiên Ý