Giải thích từ ngữ

TÌM KIẾM

Hướng dẫn:

- Tìm bài hát số 200, nhập vào ô CHỮ CẦN TÌM: 200

- Tìm tựa đề bài hát, nhập vào ô CHỮ CẦN TÌM: Thành Tâm Tôn Vua Thánh

- Tìm những bài hát có chữ "yêu thương", nhập vào ô CHỮ CẦN TÌM: yêu thương

- Tìm những bài hát có hợp âm Am, nhập vào ô CHỮ CẦN TÌM: (Am)

Kết hợp với việc chọn Tuyển Tập, Chủ Đề, Nhịp (phía bên dưới đây) để tăng thêm khả năng chọn lọc tìm kiếm.